Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Avfallsdeponering

Frågor och svar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Datorer och bildskärmar

English version

Livscykelanalyser visar att den största miljöbelastningen från datorer och bildskärmar sker i produktionsfasen, vilket är svårt att ställa krav på i upphandling. Den viktigaste åtgärden för att reducera miljöbelastningen från användningen av datorer och bildskärmar är därför att använda produkterna under lång tid. För att reducera miljöbelastningen specifikt från användningsfasen kan man ställa höga krav på produktens energiprestanda. Läs mer i bilagan "Datorers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv".

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade datorer och bildskärmar

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Avfallsdeponering