Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Avfallsdeponering

Produktundergrupp

Datorer och bildskärmar

English version

Kriterierna innehåller krav för energieffektivisering, farliga ämnen, ökad livslängd hos produkterna samt återvinningsbarhet. Dessa kategorier återspeglar de viktigaste miljöeffekterna under produkternas livscykel. Du kan läsa om miljöeffekterna och fokuset för hållbarhetskriterierna i EU-kommissionens bakgrundsdokument till miljökriterier för upphandling av datorer och bildskärmar.

Läs mer

Användning

Kriterierna kan användas vid engångskontrakt, fleråriga ramavtal eller vid köp av IT-tjänster. Vid tjänstekontrakt har den vinnande anbudsgivaren skyldighet att garantera att utrustningen som används för att utföra tjänsten uppfyller den upphandlande myndighetens prestandakrav.

Kriterierna är lämpliga att använda vid upphandling av ny utrustning. De bör inte användas vid upphandling av begagnade datorer och bildskärmar, då ålder och eventuella hårdvaruändringar i en rekonditionerad produkt gör att den inte kan uppfylla de mest drivande kraven. Att upphandla begagnad och rekonditionerad IT-utrustning innebär dock att man undviker miljöpåverkan från nytillverkade produkter och det ger även ekonomiska fördelar. Läs mer om detta i vårt bakgrundsdokument ”Datorers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv”.

Miljömärkning av datorer och bildskärmar

Det finns flera miljömärkningar (typ I) som har kriterier för datorer och bildskärmar. Några av dessa är TCO Certified, Svanen, EU Ecolabel och Blue Angel. Miljömärkning av typ I innebär att det följer miljömärkningsstandarden ISO 14024:1999.

TCO Certified är en utbredd miljömärkning för IT-produkter som även innehåller kriterier för socialt ansvar i tillverkningen, ergonomi och användarsäkerhet. Om ni väljer att utgå från en miljömärkning, till exempel TCO Certified kan denna med fördel kompletteras med ytterligare drivande hållbarhetskrav från Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek.

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Avfallsdeponering

Omfattning

Följande typer av datorer och bildskärmar omfattas:

Stationära datorer

 • Skrivbordsdatorer (inklusive stationära datorer med integrerad bildskärm och tunna klienter)
 • Enkla servrar
 • Arbetsstationer

Bildskärmar

 • Datorskärmar

Bärbara datorer

 • Bärbara datorer (inklusive små bärbara datorer, även kallade ULPC)
 • Bärbara två-i-ett-datorer
 • Datorplattor
 • Bärbara allt-i-ett-datorer
 • Rörliga tunna klienter

Föremålet för upphandlingen

Datorer och bildskärmar med bättre miljöprestanda.

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD