Miljömål

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Avfallsdeponering

Utbytbara komponenter

Syftet med detta kriterium är att se till att fel som är möjliga att reparera, huvudsakligen fel orsakade av defekta utbytbara komponenter, inte leder till att hela produkterna kasseras i förtid. 

Teknisk specifikation KravID: 11186: 1

Miljöaspekter

 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Avfallsdeponering

Följande delar ska vara möjliga att byta ut med hjälp av vanliga standardverktyg såsom skruvmejslar, spatlar, tänger och pincetter:

Datorer (gäller ej bärbara två –i-ett datorer och datorplattor):

 • hårddisk/SSD-minne
 • RAM-minne (förutom då det är fastlött i moderkortet)
 • uppladdningsbart batteri.

Bildskärmar:

 • bildskärmsenhet och bildskärms-bakgrundsbelysning
 • kretskort för strömförsörjning och manövrering
 • stativ (förutom stativ som är integrerade med höljet).

Leverantören ska tillhandahålla instruktioner för hur man byter ut ovanstående komponenter i samband med uppgraderingar eller reparationer. Detta gäller inte RAM-minnet i de fall då RAM-minnet är direkt fastlött i moderkortet.

Instruktionerna ska finnas tillgängliga exempelvis via tillverkarens eller leverantörens webbplats. 

 • Vid avtalets start tillhandahålla instruktioner som visar de delar i produkterna som går att komma åt och byta ut. Det ska även anges vilka verktyg som behövs för arbetet.
 • Uppvisa ett certifikat som bevisar att produkterna är godkända enligt en märkning som ställer krav på enkel reparation.

Utvärdera om möjligheten till reparation av produkten stämmer överens med kravet.

 • KravID: 11186: 1
 • Versionsdatum: 2019-07-04
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-07-04, Krav ID 11186:1: Förtydligande av att kravet inte gäller då RAM-minnet är fastlött. Ny rubrik.
2018-04-20, Krav ID 11186: Ursprunglig version.