Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Avfallsdeponering
Fragepratbubblor_kvinna.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Dokumenthanteringsprodukter

English version

Produktion av IT-produkter innebär flera olika slags miljöeffekter, såsom uttag av naturresurser, utsläpp vid produktion av råvaror och komponenter, kemikalieanvändning, energianvändning och generering av elektroniskt avfall.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade dokumenthanteringsprodukter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Avfallsdeponering

Kriteriearbete

Arbetsstart
Sep 2018
Remisstart
2019-01-29
Remisslut
2019-03-05
Publicering
Apr 2019