Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Dokumenthanteringsprodukter

English version

Hållbarhetskriterierna kan förenkla upphandling av dokumenthanteringsprodukter som exempelvis är energieffektiva, har funktioner för att minska pappersförbrukningen och inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Kriterierna syftar även till att öka återanvändning och återvinning av produkter och material, och därmed bidra till en cirkulär ekonomi.

Läs mer

Kriterierna omfattar skrivare, kopiatorer och multifunktionsprodukter samt förbrukningsmaterial såsom tonerkasetter, bläckpatroner och trummor. Kriterierna kan användas vid upphandling av tjänster eller inköp av enskilda produkter. Miljömärkningar finns utvecklade inom produktområdet och kan med fördel användas som verifikat för de flesta av kriterierna.

Miljöaspekter

De största miljöaspekterna1 för dokumenthanteringsprodukter under dess livscykel är:

  • Hög förbrukning av papper
  • Hög energianvändning i drift
  • Användning av farliga ämnen
  • Hög resursanvändning vid tillverkning samt vid användning av toner och kassetter.

För undergrupperna ”dokumenthanteringsprodukter” och ”förbrukningsmaterial” finns en beskrivning av vilka kriterier som kan användas för att adressera de olika miljöaspekterna.

IT-produkter bedöms även vara ett riskområde gällande arbetsrättsliga villkor vid tillverkning av utrustning och tillhörande material.

Referens:

1 Green Public Procurement for Imaging Equipment, Technical background report, JRC Scientific and Policy Reports (2014)

Föremålet för upphandlingen

Hållbara dokumenthanteringsprodukter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Kommande kriterier