Produktgrupp

Dokumenthanteringsprodukter

English version

Produktion av IT-produkter innebär flera olika slags miljöeffekter, såsom uttag av naturresurser, utsläpp vid produktion av råvaror och komponenter, kemikalieanvändning, energianvändning och generering av elektroniskt avfall.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade dokumenthanteringsprodukter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Avfallsdeponering

Kriteriearbete

Arbetsstart
Sep 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Mar 2019