Kontor och textil

English version

Produktområde kontor och textil ger stöd till de myndigheter, kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten.

Läs mer

Inga särskilda krav finns för kontorsmateriel som till exempel skrivblock, pennor och pärmar. För dig som vill ställa egna miljökrav på kontorsmateriel har Upphandlingsmyndigheten en checklista och information som består av praktiska råd och tips, läs mer här.

Välj produktgrupp