Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produktgrupp

Textil

English version

Textilbranschen är en kemikalieintensiv bransch. Kemikalier används under helatillverkningsprocessen, från processkemikalier vid fiberframställning, blekning, färgning etc till kemikalier som tillsätts den färdiga produkten som exempelvis flamskyddsbehandling och impregnering. Kemikalieanvändningen kan påverka arbetsmiljö och miljö under tillverkningen, men även den färdiga produkten kan innehålla ämnen som är miljö- eller hälsofarliga. Fokus på kemikalieproblematiken inom textilbranschen har mynnat ut i regleringar i lagstiftning (Reach)1 och förslag till produktspecifikt direktiv2 men även frivilliga initiativ som olika miljömärkningssystem. Arbetsförhållanden i textilindustrin, har i vissa fall visat sig inte leva upp till de grundläggande villkor som ILO (International Labour Organisation) ställt upp i sina kärnkonventioner. På grund av detta har fler organisationer börjat arbeta med att ställa krav på sociala villkor i upphandlingar och avtal med leverantörer. Hållbarhetskriterierna för textilier har arbetats fram av en expertgrupp bestående av representanter från branschen, upphandlande myndigheter, myndigheter och intresseorganisationer. Det är förslag som ska hjälpa upphandlare att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av textilier.

Läs mer

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Omfattning

Dessa hållbarhetskriterier är avsedda för upphandling av textilier och omfattar:

  • Yrkeskläder

Arbetskläder med specialfunktion (exempelvis smuts-och oljeavvisande) inklusive handskar.

Även brandskyddskläder

  • Ytterkläder

Vattenavvisande/vattentäta kläder för olika utomhusväder; vindjackor, impregnerade kläder, regnkläder

  • Kläder för inomhusbruk

Kläder för inomhusbruk inklusive koftor, patientkläder

  • Barnkläder
  • Inrednings-och dekorationstextil

Dukar, mattor, gardiner, kuddar, ljudadsorbenter, skärmväggar, filtar

  • Bäddtextil och handdukar

Madrassöverdrag, sänglinnen, hygientextilier

 

Leksaker av textil omfattas inte av dessa kriterier. Särskilda kriterier finns för textilservice.

Ingående krav

Kriteriearbete

Arbetsstart
Sep 2020
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Maj 2021

Kommande kriterier