Lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för bad- och simanläggningar

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för bad- och simhallar. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Vem kan lämna synpunkter?

Vi vill gärna ha synpunkter på de nya kriterieförslagenfrån dig som upphandlar, beställer eller bygger bad och simanläggningar.

Vi uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta.

Fram till den 24 juni är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna.

Förslag på nya kriterier för byggnad och anläggning

Förslag på nya kriterier för filter och mätutrustning

Förslag på nya kriterier för installationer

Så lämnar du dina synpunkter

Fyll i svarsblanketten nedan och skicka den senast 24 juni 2019 till heini-marja.suvilehto@uhmynd.se. Du kan även kommentera direkt i dokumentet.

Svarsblankett kriterier sim- och badanläggningar.

Vi läser alla kommentarer

Upphandlingsmyndigheten kommer att sammanställa och i möjligaste mån ta hänsyn till inkomna synpunkter på kriterierna. Vi besvarar dock inte inkomna synpunkter.

Kriterierna kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbplats i början på sommaren 2019.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandlig av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information