Lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för dokumenthanteringsprodukter

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna. Sista dag att skicka in synpunkter är den 5 mars 2019.

Vem kan lämna synpunkter?

Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av dokumenthanteringsprodukter och förbrukningsmaterial är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer.

Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Förslag på nya kriterier

Så lämnar du dina synpunkter

Fyll i svarsblanketten nedan och skicka senast 5 mars 2019 till susanna.vesterlund@uhmynd.se. Du kan även kommentera direkt i dokumentet.

Svarsblankett för dokumenthanteringsprodukter

Vi läser alla kommentarer

Upphandlingsmyndigheten kommer att sammanställa och i möjligaste mån ta hänsyn till inkomna synpunkter på kriterierna. Vi besvarar dock inte inkomna synpunkter.

Kriterierna kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbplats under våren 2019.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information