Lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för inomhusbelysning

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för inomhusbelysning. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Vem kan lämna synpunkter?

Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av inomhusbelysning är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och forskningsinstitut. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Förslag på nya kriterier

Så lämnar du dina synpunkter

Fyll i svarsblanketten nedan och skicka senast 7 januari 2019 till ylva.svedenmark@uhmynd.se. Du kan även kommentera direkt i dokumentet.

Svarsblanket för externa synpunkter inomhusbelysning

Sista dag för att lämna synpunkter har passerat.

Vi läser alla kommentarer

Upphandlingsmyndigheten kommer att sammanställa och i möjligaste mån ta hänsyn till inkomna synpunkter på kriterierna. Vi besvarar dock inte inkomna synpunkter.

Kriterierna kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbplats under våren 2019.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information