Lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för kemisk-tekniska produkter. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Vem kan lämna synpunkter?

Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av kemtekniska produkter är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och forskningsinstitut. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Förslag på nya kriterier för kemiska produkter

Förslag på nya kriterier för kosmetiska produkter

Så lämnar du dina synpunkter

Fyll i svarsblanketten nedan och skicka den senast 22 februari 2019 till susanna.vesterlund@uhmynd.se. Du kan även kommentera direkt i dokumentet.

Svarsblankett för kemiska produkter

Svarsblankett för kosmetiska produkter

Vi läser alla kommentarer

Upphandlingsmyndigheten kommer att sammanställa och i möjligaste mån ta hänsyn till inkomna synpunkter på kriterierna. Vi besvarar dock inte inkomna synpunkter.

Kriterierna kommer att publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbplats under våren 2019.

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandlig av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information