Lämna synpunkter på hållbarhetskriterier för kyckling och kalkon

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen kyckling och kalkon. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna.

Vad är nytt i kriterierevideringen?

Vem kan lämna synpunkter?

Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av kyckling och kalkon är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, förädlare, branschorganisationer och ideell sektor. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Förslag på nya, uppdaterade och borttagna kriterier för kyckling och kalkon (pdf)

Så lämnar du dina synpunkter

Fyll i svarsblanketten nedan och skicka senast 24 augusti 2018 till livsmedel@uhmynd.se. Du kan även kommentera direkt i dokumentet.

Svarsblankett externa synpunkter kyckling och kalkon (word)

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

För frågor om kriterieutkastet eller processen kontakta helena.robling@uhmynd.se

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information