Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Införda miljöledningsrutiner

Produktgrupp

Dryckes- och varuautomater

English version

Upphandlingskriterierna omfattar upphandling av miljöanpassade dryckes- och varuautomater med tillhörande tjänster och produkter. Försäljning av produkter via automat är ett sätt att dygnet runt tillhandahålla varma och kalla drycker, konfektyr, frukt, färdig mat och ett stort antal icke-mat produkter. Det finns många platser där automaterna fyller ett behov, t.ex. på kontor, skolor, fabriker, sjukhus och idrottsanläggningar. 90 % av marknaden i Sverige består av varm dryck, med fokus på kaffeautomater. 10 % av allt kaffe i Sverige konsumeras genom automater.

Läs mer

Det vanligaste är att automaterna hyrs genom en tjänstelösning, men automaterna kan också köpas. Livsmedel levereras ofta via tjänsten, men kan också köpas via ett annat livsmedelsavtal. Lika höga krav på ekologiskt och/eller socialt ansvarsfullt producerade livsmedel kan ställas oavsett avtalstyp. 

Det finns stor potential till miljöförbättringar; bland annat drar kaffeautomater mycket el. Möjlig energibesparing för kaffeautomater är 10-50 %, för läsk- eller vattenautomater < 50 %. Upphandling är ett bra styrmedel för att påverka marknaden mot mer energieffektiva automater.

En livscykelstudie visar att de lokala transporterna i vendingtjänsten endast utgör några få procent av miljöpåverkan. Därmed är det inte motiverat att ställa krav på transporterna. Beställaren har däremot ett ansvar att planera sina inköp så att onödiga extraleveranser utöver servicekontraktet undviks. Då försämras möjligheterna för leverantören att optimera sin transportlogistik.

 

Föremålet för upphandlingen

Energieffektiva dryckes- och varuautomater

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Införda miljöledningsrutiner

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Medverkande parter

Independent Vending, Kammarkollegiet, Selecta, Café Bar, Landstinget Uppsala län, Vendic, Svenska Vendingföreningen, Nestlé, Arvid Nordquist, Jobmeal, Away from home