Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Införda miljöledningsrutiner

Produktgrupp

Dryckes- och varuautomater

English version

Upphandlingskriterierna omfattar upphandling av miljöanpassade dryckes- och varuautomater med tillhörande tjänster och produkter. Försäljning av produkter via automat är ett sätt att dygnet runt tillhandahålls varma och kalla drycker, konfektyr, frukt, färdig mat och ett stort antal icke-mat produkter. Det finns många platser där automaterna fyller ett behov, t.ex. på kontor, skolor, fabriker, sjukhus och idrottsanläggningar. 90 % av marknaden i Sverige består av varm dryck, med fokus på kaffeautomater. 10 % av allt kaffe i Sverige konsumeras genom automater.

Läs mer

Automater, ingredienser och övriga produkter tillverkas som regel av stora internationella företag. Försäljning, service och påfyllning av automater sköts i allmänhet av lokala leverantörer.

Det finns stor potential till miljöförbättringar; bland annat drar kaffeautomater mycket el. Möjlig energibesparing för kaffeautomater är 10-50 %, för läsk- eller vattenautomater < 50 %. Upphandling är ett bra styrmedel för att påverka marknaden mot mer energieffektiva automater.

I "Vägledning för behovsanalys vid upphandling av dryckes- och varuautomater" kan du läsa mer om olika serviceavtal, typer av automater och miljöanpassade val vid upphandling av automater.

Föremålet för upphandlingen

Energisnåla dryckes- och varuautomater

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Införda miljöledningsrutiner

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Medverkande parter

Independent Vending, Kammarkollegiet, Selecta, Café Bar, Landstinget Uppsala län, Vendic, Svenska Vendingföreningen, Nestlé, Arvid Nordquist, Jobmeal, Away from home