Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Energianvändning, dryckesautomater

English version

Kravet syftar till att minimera energianvändningen, vilket är den mest betydande miljöaspekten för vendingautomater.

Teknisk specifikation KravID: 10300

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Vendingautomater för kalla och varma drycker, exempelvis kaffeautomater, ska ha max nedanstående energianvändning. Mätningar ska göras enligt EVA-EMP version 2.0 eller 3.0 (The European Vending Association Energy Measurement Protocol):

VARMDRYCKSAUTOMATER

 • Stor modell (mer än 300 koppar/ fyllning): < 240 Wh/liter (motsvarande energiklass B)

 • Mellanstor modell (mer än 160 koppar/ fyllning): < 240 Wh/liter (motsvarande energiklass B)

 • Liten modell (mer än 80 koppar/ fyllning): < 190 Wh/liter (motsvarande energiklass A)

Vattentankstemperaturen ska vara minst 85 grader vid mätning för instant-automat. Vattentankstemperaturen ska vara minst 94 grader vid mätning för övriga automater.

KOMBINATIONSAUTOMATER (automat med kombinerad varm- och kalldryckesfunktion):
För den varma dryckesfunktionen i kombinationsautomaten ska automaten uppfylla ovan angivna värden för varma dryckesautomater.
För den kalla dryckesfunktionen i kombinationsautomaten ska automaten uppfylla ovan angivna värden för kalla dryckesautomater.

Testrapport enligt EVA-EMP version 2.0 eller 3.0, eller likvärdigt. Med likvärdigt menas en testrapport där tester har gjorts på samma sätt som EVA-EMP-protokollet beskriver, samt att resultaten redovisas på samma sätt som i Appendix B i EVA-EMP-protokollet för respektive automattyp.

Teknisk specifikation KravID: 10300

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Vendingautomater för kalla och varma drycker, exempelvis kaffeautomater, ska ha max nedanstående energianvändning. Mätningar ska göras enligt EVA-EMP version 2.0 eller 3.0 (The European Vending Association Energy Measurement Protocol):

VARMDRYCKSAUTOMATER

 • Stor modell (mer än 300 koppar/ fyllning): < 190 Wh/liter (motsvarande energiklass A)

 • Mellanstor modell (mer än 160 koppar/ fyllning): < 190 Wh/liter (motsvarande energiklass A)

 • Liten modell (mer än 80 koppar/ fyllning): < 140 Wh/liter (motsvarande energiklass A+)

Vattentankstemperaturen ska vara minst 85 grader vid mätning för instant-automat. Vattentankstemperaturen ska vara minst 94 grader vid mätning för övriga automater.

KOMBINATIONSAUTOMATER (automat med kombinerad varm- och kalldryckesfunktion):
För den varma dryckesfunktionen i kombinationsautomaten ska automaten uppfylla ovan angivna värden för varma dryckesautomater.

För den kalla dryckesfunktionen i kombinationsautomaten ska vattentemperaturen i glaset  vara högst 8 grader.

 

Förslag till bevis

Testrapport enligt EVA-EMP version 2.0 eller 3.0, eller likvärdigt. Med likvärdigt menas en testrapport där tester har gjorts på samma sätt som EVA-EMP-protokollet beskriver, samt att resultaten redovisas på samma sätt som i Appendix B i EVA-EMP-protokollet för respektive automattyp.

Tilldelningskriterier KravID: 10300

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser

Uppfylls högre energiklass än det obligatoriska kravet, beräknat enligt EVA-EMP version 2.0 eller 3.0? Högre energiklass premieras.

Förslag till bevis

Testrapport enligt EVA-EMP version 2.0 eller 3.0, eller likvärdigt. Med likvärdigt menas en testrapport där tester har gjorts på samma sätt som EVA-EMP-protokollet beskriver, samt att resultaten redovisas på samma sätt.
Förslag till utvärdering:

Stor och mellanstor modell: Energiklass A+ ger 1x prisavdrag eller poäng. Energiklass A++ ger 2 x prisavdrag eller poäng.
Liten modell: Energiklass A+ + ger 1x prisavdrag eller poäng.

Dryckes- och varuautomaternas energianvändning uppskattas i Sverige uppgå till cirka 130 GWh per år. Automater använder ofta mycket energi i stand-by-läge. Därför är det viktigt att i behovsanalysen och genom dialog med leverantören begränsa antalet automater på kontoret, att optimera automaterna för det verkliga behovet.

Dryckes- och varuautomaternas energianvändning uppskattas i Sverige uppgå till cirka 130 GWh per år. Automater använder ofta mycket energi i stand-by-läge. Därför är det viktigt att i behovsanalysen och genom dialog med leverantören begränsa antalet automater på kontoret, att optimera automaterna för det verkliga behovet.

Dryckes- och varuautomaternas energianvändning uppskattas i Sverige uppgå till cirka 130 GWh per år. Automater använder ofta mycket energi i stand-by-läge. Därför är det viktigt att i behovsanalysen och genom dialog med leverantören begränsa antalet automater på kontoret, att optimera automaterna för det verkliga behovet.

Kriteriet vässas i förhållande till obligatoriska kravet, för att premiera ytterligare minskad energianvändning. Även om avancerad nivå har valts, är ytterligare minskad energianvändning möjlig, och den mest energisnålaste automaten kan på så vis premieras genom detta kriterium.

 • KravID: 10300
 • Versionsdatum: 2012-12-18
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.