Miljömål

Miljöaspekter

 • Överfiske
 • Förbrukning av ändliga resurser

Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur

English version

Cirka en tredjedel av världens fiskbestånd är enligt FAO överfiskade och fisketrycket på bestånd som bedöms som sårbara behöver minskas. Genom särskilda kontraktsvillkor för ej rödmarkerad eller sårbara fisk och skaldjur kan upphandlande myndigheter bidra till att säkerställa att produkter som levereras inte kommer ifrån bestånd som bedöms som sårbara. Även odlad fisk och skaldjur omfattas av kontraktsvillkoret. 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 11325

Miljöaspekter

 • Överfiske
 • Förbrukning av ändliga resurser

Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera fisk- och/eller skaldjursprodukter som inte kommer från arter och/eller bestånd som bedöms som ”rödmarkerade” eller sårbara i en lista, resursöversikt eller liknande som återspeglar tillståndet för fiskbestånd i olika fångstområden och/eller vattenbrukets miljöpåverkan.

Bedömningen i listan eller resursöversikten kan för vildfångade arter omfatta parametrar som exempelvis:

 • beståndsstorlek
 • beståndets reproduktionsförmåga
 • fisketryck
 • förvaltning

För odlade arter:

 • foderanvändning
 • kemikalieanvändning

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret.

 

Följande lista eller resursöversikt ligger till grund för villkoret:

[………………………………………….…]

 

Om den angivna listan eller resursöversikten uppdateras under avtalstiden kommer den upphandlande myndigheten att underrätta leverantören om den uppdaterade versionen. ”Rödmarkerade” eller sårbara fisk- och/eller skaldjursbestånd kan exempelvis tillkomma eller försvinna från listan eller översikten vid en uppdatering. Leverantören ska börja tillämpa det uppdaterade underlaget senast inom [30] dagar från underrättelsen. 

Anbudsgivaren bekräftar i sitt anbud att endast fisk-och skaldjursprodukter som överensstämmer med kontraktsvillkoret kommer att levereras. 

 • En plan för uppföljning av kontraktsvillkoren tillsammans med leverantören rekommenderas.
 • Kontrollera leverans och efterfråga dokumentation som kan styrka att leveranserna skett i enlighet med valt underlag, exempelvis art/vetenskapligt namn, fångstområde och referens till underlag.

Här finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag. Förteckningen är ett urval, utan inbördes ordning, och baseras på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Här finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag. Förteckningen är ett urval, utan inbördes ordning, och baseras på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Här finns en förteckning över exempel på listor och resursöversikter som kan användas som underlag. Förteckningen är ett urval, utan inbördes ordning, och baseras på relevans, aktualitet, omfattning och användarvänlighet. Även andra listor kan förekomma.

Den upphandlande myndigheten eller enheten bestämmer vilket underlag, det vill säga vilken lista, resursöversikt eller liknande, som ska ligga till grund för villkoret och anger valt underlag i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten kan även begära att leverantören i sitt anbud beskriver hur denne kommer att fullgöra villkoret.

Majoriteten av bedömda bestånd (60%) utnyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas (FAO-SOFIA, 2018). I vissa fall kan bristfälliga datakällor både om bestånden och hur de nyttjas leda till osäkerhet i bedömningen av vissa bestånd. Det finns även en fördröjning i bedömningarna då naturliga variationer hos bestånden är vanligt förekommande. Metodiken för beståndsuppskattning utvecklas därför kontinuerligt vilket gör att gamla bedömningar kan behöva revideras. Bestånden och därmed de vetenskapliga bedömningarna kan variera kraftigt från år till år.

Upphandlande myndigheter kan prioritera olika när det gäller vilket underlag som anses lämpligt som informationsunderlag till kontraktsvillkoret beroende på bland annat ambition och resurser. Kontraktsvillkoret kan även kombineras med tekniska specifikationer på enskilda positioner. En prioritering avseende de fisk-och eller skaldjursprodukter som upphandlas i stor utsträckning rekommenderas.

Majoriteten av bedömda bestånd (60%) utnyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas (FAO-SOFIA, 2018). I vissa fall kan bristfälliga datakällor både om bestånden och hur de nyttjas leda till osäkerhet i bedömningen av vissa bestånd. Det finns även en fördröjning i bedömningarna då naturliga variationer hos bestånden är vanligt förekommande. Metodiken för beståndsuppskattning utvecklas därför kontinuerligt vilket gör att gamla bedömningar kan behöva revideras. Bestånden och därmed de vetenskapliga bedömningarna kan variera kraftigt från år till år.

Upphandlande myndigheter kan prioritera olika när det gäller vilket underlag som anses lämpligt som informationsunderlag till kontraktsvillkoret beroende på bland annat ambition och resurser. Kontraktsvillkoret kan även kombineras med tekniska specifikationer på enskilda positioner. En prioritering avseende de fisk-och eller skaldjursprodukter som upphandlas i stor utsträckning rekommenderas.

Majoriteten av bedömda bestånd (60%) utnyttjas fullt ut, vilket innebär att de fiskas på en hållbar nivå, men att fisket inte kan ökas (FAO-SOFIA, 2018). I vissa fall kan bristfälliga datakällor både om bestånden och hur de nyttjas leda till osäkerhet i bedömningen av vissa bestånd. Det finns även en fördröjning i bedömningarna då naturliga variationer hos bestånden är vanligt förekommande. Metodiken för beståndsuppskattning utvecklas därför kontinuerligt vilket gör att gamla bedömningar kan behöva revideras. Bestånden och därmed de vetenskapliga bedömningarna kan variera kraftigt från år till år.

Upphandlande myndigheter kan prioritera olika när det gäller vilket underlag som anses lämpligt som informationsunderlag till kontraktsvillkoret beroende på bland annat ambition och resurser. Kontraktsvillkoret kan även kombineras med tekniska specifikationer på enskilda positioner. En prioritering avseende de fisk-och eller skaldjursprodukter som upphandlas i stor utsträckning rekommenderas.

 • KravID: 11325
 • Versionsdatum: 2019-07-04
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.