Miljömål

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

EU-ekologisk vara - odlad fisk och skaldjur

English version

Ekologiskt vattenbruk leder bland annat till att minska vattenbrukets bidrag till övergödning och skador i den närliggande miljön, samt säkerställer att fodret är spårbart och ekologiskt. Ekologiskt vattenbruk får huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Upphandlande myndigheter som ställer krav på ekologisk vara av fisk och skaldjur bidrar till att vattenbruk sker i enlighet med det EU-gemensamma ekologiska regelverket. 

Teknisk specifikation KravID: 10766: 2

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Produkter av odlad fisk samt övriga vattenbruksprodukter ska uppfylla kriterierna i Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Förslag till bevis

Certifiering och märkning för ekologisk produktion enligt Förordning (EG) 834/2007 (EU-ekologisk).

 

Leverantören ska på begäran av den upphandlande myndigheten lämna bevis att kravet är uppfyllt under anbudsprövningen.

Enligt Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter får ekologiskt vattenbruk huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Slutna recirkulerande system på land får inte användas för de vattenbruksdjur som föds upp för tillväxt. Landbaserade system omfattas därför inte av Krav ID 10766. Se Krav ID 10459 Odlad fisk och skaldjur. KRAV-märkta vattenbruksprodukter uppfyller EU förordningen men behöver kompletteras med en EU-ekologisk märkning, därför räcker inte KRAV-märkning som bevis för att kriteriet är uppfyllt, produkten måste också ha den EU-ekologiska märkningen.

Vildfångad fisk inkluderas inte i Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. KRAV-märkta produkter av vildfångad fisk-eller skaldjursråvara ska därför inte kallas ekologiska.

Enligt Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter får ekologiskt vattenbruk huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Slutna recirkulerande system på land får inte användas för de vattenbruksdjur som föds upp för tillväxt. Landbaserade system omfattas därför inte av Krav ID 10766. Se Krav ID 10459 Odlad fisk och skaldjur. KRAV-märkta vattenbruksprodukter uppfyller EU förordningen men behöver kompletteras med en EU-ekologisk märkning, därför räcker inte KRAV-märkning som bevis för att kriteriet är uppfyllt, produkten måste också ha den EU-ekologiska märkningen.

Vildfångad fisk inkluderas inte i Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. KRAV-märkta produkter av vildfångad fisk-eller skaldjursråvara ska därför inte kallas ekologiska.

Enligt Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter får ekologiskt vattenbruk huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Slutna recirkulerande system på land får inte användas för de vattenbruksdjur som föds upp för tillväxt. Landbaserade system omfattas därför inte av Krav ID 10766. Se Krav ID 10459 Odlad fisk och skaldjur. KRAV-märkta vattenbruksprodukter uppfyller EU förordningen men behöver kompletteras med en EU-ekologisk märkning, därför räcker inte KRAV-märkning som bevis för att kriteriet är uppfyllt, produkten måste också ha den EU-ekologiska märkningen.

Vildfångad fisk inkluderas inte i Förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. KRAV-märkta produkter av vildfångad fisk-eller skaldjursråvara ska därför inte kallas ekologiska.

De gemensamma EU-reglerna för ekologiskt vattenbruk omfattar ekologisk odling av alger och odling av vattenbruksdjur som fiskar, kräftdjur, blötdjur och tagghudingar samt vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål. I reglerna för hur vattenbruksdjur ska hållas anges djurskyddsvillkor som till exempel hur många djur det får finnas på en viss yta eller i en viss vattenvolym. I ett ekologiskt vattenbruk ställs särskilda krav på hur djuren utfordras. Fiskar vars tillväxt sker i dammar eller i insjöar ska till exempel utfordras med foder som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

Vattenbruksdjur som är rovdjur ska i första hand utfodras med ekologiska foderprodukter från vattenbruk och i andra hand med fiskmjöl och fiskolja tillverkat av slaktspill från ekologiskt vattenbruk. I tredje hand får fiskmjöl, fiskolja och ingredienser från slaktspill av vildfångad fisk ingå i fodret.

Ekologiskt vattenbruk får huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Slutna recirkulerande system på land får enligt det ekologiska regelverket inte användas för de vattenbruksdjur som föds upp för tillväxt. De får endast användas på kläckerier och för yngeluppfödning. 

De gemensamma EU-reglerna för ekologiskt vattenbruk omfattar ekologisk odling av alger och odling av vattenbruksdjur som fiskar, kräftdjur, blötdjur och tagghudingar samt vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål. I reglerna för hur vattenbruksdjur ska hållas anges djurskyddsvillkor som till exempel hur många djur det får finnas på en viss yta eller i en viss vattenvolym. I ett ekologiskt vattenbruk ställs särskilda krav på hur djuren utfordras. Fiskar vars tillväxt sker i dammar eller i insjöar ska till exempel utfordras med foder som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

Vattenbruksdjur som är rovdjur ska i första hand utfodras med ekologiska foderprodukter från vattenbruk och i andra hand med fiskmjöl och fiskolja tillverkat av slaktspill från ekologiskt vattenbruk. I tredje hand får fiskmjöl, fiskolja och ingredienser från slaktspill av vildfångad fisk ingå i fodret.

Ekologiskt vattenbruk får huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Slutna recirkulerande system på land får enligt det ekologiska regelverket inte användas för de vattenbruksdjur som föds upp för tillväxt. De får endast användas på kläckerier och för yngeluppfödning. 

De gemensamma EU-reglerna för ekologiskt vattenbruk omfattar ekologisk odling av alger och odling av vattenbruksdjur som fiskar, kräftdjur, blötdjur och tagghudingar samt vattenlevande organismer som kan odlas för foderändamål. I reglerna för hur vattenbruksdjur ska hållas anges djurskyddsvillkor som till exempel hur många djur det får finnas på en viss yta eller i en viss vattenvolym. I ett ekologiskt vattenbruk ställs särskilda krav på hur djuren utfordras. Fiskar vars tillväxt sker i dammar eller i insjöar ska till exempel utfordras med foder som finns naturligt i dessa vatten. Om det inte finns tillräckligt med naturligt foder är det tillåtet att använda ekologiskt foder av vegetabiliskt ursprung.

Vattenbruksdjur som är rovdjur ska i första hand utfodras med ekologiska foderprodukter från vattenbruk och i andra hand med fiskmjöl och fiskolja tillverkat av slaktspill från ekologiskt vattenbruk. I tredje hand får fiskmjöl, fiskolja och ingredienser från slaktspill av vildfångad fisk ingå i fodret.

Ekologiskt vattenbruk får huvudsakligen äga rum i dammar med naturlig botten, samt i kassodling i hav eller sjö. Slutna recirkulerande system på land får enligt det ekologiska regelverket inte användas för de vattenbruksdjur som föds upp för tillväxt. De får endast användas på kläckerier och för yngeluppfödning. 

  • KravID: 10766: 2
  • Versionsdatum: 2019-06-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-06-26, Krav ID 10766:2: Byte av bevis från KRAV till Eu-ekologisk certifiering och märkning. Borttaget annan dokumentation i bevis.
2015-03-03, Krav ID 10766:1: Tidigare version.