Miljömål

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Frågor och svar

Fisklistan - UNDER REVIDERING

English version

OBS! Detta kriterium är under revidering och bör i dagsläget inte användas.    

Läs mer

Upphandlingsmyndighetens fisklista är framtagen med syftet att underlätta offentlig upphandling och beställning av relevanta fiskarter på offentliga kontrakt som kommer från livskraftiga bestånd. Tanken med listan är att ge upphandlare/avtalsavropare vid upphandling/avrop av efterfrågade fisk/fiskprodukter möjlighet att på ett tidseffektivt sätt basera sina upphandlingsbeslut på ett underbyggt material.

Teknisk specifikation KravID: 10401

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Endast fisk-/skaldjursråvara som är markerad som "Bra" eller "Var försiktig med" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista ska levereras under avtalsperioden. 

Anbudsgivaren förbinder sig att som leverantör följa fisklistans rekommendationer.

Teknisk specifikation KravID: 10401

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Endast fisk-/skaldjursråvara som är markerad som "Bra" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista ska levereras under avtalsperioden.

Förslag till bevis

Anbudsgivaren förbinder sig att som leverantör följa fisklistans rekommendationer.

Leverantörens ansvar att använda sig av den senaste listan under pågående kontraktsperiod bör framgå av avtalsvillkoren.

Fisklistan omfattar de vanligast förekommande arterna inom offentlig upphandling. Observera att annan fisk som inte ingår i fisklistan kan uppfylla kriterier för hållbar produktion. Ställ därför gärna även krav på hållbar fiskråvara (se upphandlingskriterium för vildfångad fisk och krav på odlad fisk) för att säkerställa att övrig fisk uppfyller hållbarhetskriterierna.

Fisklistan är specifikt anpassad för fisksorter som är vanligt förekommande i offentlig sektor.  

Leverantörens ansvar att använda sig av den senaste listan under pågående kontraktsperiod bör framgå av avtalsvillkoren.

Fisklistan omfattar de vanligast förekommande arterna inom offentlig upphandling. Observera att annan fisk som inte ingår i fisklistan kan uppfylla kriterier för hållbar produktion. Ställ därför gärna även krav på hållbar fiskråvara (se upphandlingskriterium för vildfångad fisk och krav på odlad fisk) för att säkerställa att övrig fisk uppfyller hållbarhetskriterierna.

Fisklistan är specifikt anpassad för fisksorter som är vanligt förekommande i offentlig sektor.

Leverantörens ansvar att använda sig av den senaste listan under pågående kontraktsperiod bör framgå av avtalsvillkoren.

Fisklistan omfattar de vanligast förekommande arterna inom offentlig upphandling. Observera att annan fisk som inte ingår i fisklistan kan uppfylla kriterier för hållbar produktion. Ställ därför gärna även krav på hållbar fiskråvara (se upphandlingskriterium för vildfångad fisk och krav på odlad fisk) för att säkerställa att övrig fisk uppfyller hållbarhetskriterierna.

Över 70 procent av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning. I t.ex. Östersjön är 75 procent av de viktigaste marina fiskeområdena antingen överexploaterade eller fullt utnyttjade. Situationen för det globala fisket och fiskproduktionen är ohållbar; enligt Internationella havsforskningsinstitutet ICES fiskas majoriteten av djuphavsarterna utanför säkra biologiska gränser. Djuphavsarterna är särskilt känsliga då de har hög reproduktionsålder, växer långsamt och därmed har låg återhämtningsförmåga. Även vattenbruk medför problem såsom risken för att foder, sjukdomar, kemikalier och eventuella läkemedel sprids i den omgivande vattenmiljön.

En undersökning gjord av WWF visar att nio av tio EU-medborgare tycker det är viktigt att fisken de köper kommer från hållbara bestånd. Opinionsundersökningen är gjord bland drygt 14 000 konsumenter i 14 europeiska länder. Men osäkerheten är stor om varifrån fisken kommer - 7 av tio tillfrågade säger att de saknar information och kunskap om fiskens ursprung och om den är hållbart fiskad.

Över 70 procent av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning. I t.ex. Östersjön är 75 procent av de viktigaste marina fiskeområdena antingen överexploaterade eller fullt utnyttjade. Situationen för det globala fisket och fiskproduktionen är ohållbar; enligt Internationella havsforskningsinstitutet ICES fiskas majoriteten av djuphavsarterna utanför säkra biologiska gränser. Djuphavsarterna är särskilt känsliga då de har hög reproduktionsålder, växer långsamt och därmed har låg återhämtningsförmåga. Även vattenbruk medför problem såsom risken för att foder, sjukdomar, kemikalier och eventuella läkemedel sprids i den omgivande vattenmiljön.

En undersökning gjord av WWF visar att nio av tio EU-medborgare tycker det är viktigt att fisken de köper kommer från hållbara bestånd. Opinionsundersökningen är gjord bland drygt 14 000 konsumenter i 14 europeiska länder. Men osäkerheten är stor om varifrån fisken kommer - 7 av tio tillfrågade säger att de saknar information och kunskap om fiskens ursprung och om den är hållbart fiskad.

Över 70 procent av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning. I t.ex. Östersjön är 75 procent av de viktigaste marina fiskeområdena antingen överexploaterade eller fullt utnyttjade. Situationen för det globala fisket och fiskproduktionen är ohållbar; enligt Internationella havsforskningsinstitutet ICES fiskas majoriteten av djuphavsarterna utanför säkra biologiska gränser. Djuphavsarterna är särskilt känsliga då de har hög reproduktionsålder, växer långsamt och därmed har låg återhämtningsförmåga. Även vattenbruk medför problem såsom risken för att foder, sjukdomar, kemikalier och eventuella läkemedel sprids i den omgivande vattenmiljön.

En undersökning gjord av WWF visar att nio av tio EU-medborgare tycker det är viktigt att fisken de köper kommer från hållbara bestånd. Opinionsundersökningen är gjord bland drygt 14 000 konsumenter i 14 europeiska länder. Men osäkerheten är stor om varifrån fisken kommer - 7 av tio tillfrågade säger att de saknar information och kunskap om fiskens ursprung och om den är hållbart fiskad.

  • KravID: 10401
  • Versionsdatum: 2014-06-27
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.