Miljömål

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Frågor och svar

Fisklistan

English version

Upphandlingsmyndighetens fisklista är framtagen med syftet att underlätta offentlig upphandling och beställning av relevanta fiskarter på offentliga kontrakt som kommer från livskraftiga bestånd. Tanken med listan är att ge upphandlare/avtalsavropare vid upphandling/avrop av efterfrågade fisk/fiskprodukter möjlighet att på ett tidseffektivt sätt basera sina upphandlingsbeslut på ett underbyggt material.

Teknisk specifikation KravID: 10401

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Endast fisk-/skaldjursråvara som är markerad som "Bra" eller "Var försiktig med" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista ska levereras under avtalsperioden. 

Förslag till bevis

Teknisk specifikation KravID: 10401

Miljöaspekter

  • Förbrukning av ändliga resurser
  • Överfiske

Endast fisk-/skaldjursråvara som är markerad som "Bra" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista ska levereras under avtalsperioden.

Förslag till bevis

Anbudsgivaren förbinder sig att som leverantör följa fisklistans rekommendationer.

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Motiv

Motiv

Motiv

Versionshistorik