Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar

English version

Fiskefartyg påverkar inte bara miljön genom sitt fiske utan också genom utsläpp från motorer och kylsystem. För beredda produkter påverkar även beredningsindustrins anläggningar miljöavtrycket av slutprodukten. Genom att ställa krav på att den fiskråvara som köps in kommer från energieffektiva fiskefartyg och produktionsanläggningar, kan upphandlande myndigheter bidra till att fiskets övriga miljö och klimatpåverkan minskas.  

Teknisk specifikation KravID: 11362

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser

Produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara ska komma ifrån produktion som uppfyller följande krav:

 • Fartygets bränsleåtgång överskrider inte:

0,10 L per kg hel landad sill, makrill eller skarpsill
0,33 L per kg levande torsk, sej, kolja och plattfisk som bereds ombord
0,35 L per kg landad rensad torsk, sej kolja och plattfisk som bereds på land
1,5 L per kg landade levande skaldjur (räka, kräfta - om skaldjuren landas kokta, ska omräkning ske så att bränsleåtgången räknas per levandevikt.)

 • HCF-föreningar (Fluorkolväten) förekommer inte som köldmedier på fartygen.
 • Berednings/produktionsanläggningen använder enbart förnybar el.

 

Leverantören ska på begäran av den upphandlande myndigheten lämna bevis att kravet är uppfyllt under anbudsprövningen.

Förslag till bevis

 • Certifiering med tillhörande märkning som uppfyller kravet, exempelvis KRAV
 • Annan dokumentation som bevisar att kravet uppfylls, exempelvis en sammanställning över hur mycket bränsle som båten har bunkrat under ett år och hur mycket fisk som har landats under samma år (uppdelat per art) och kompletterande information avseende köldmedier och produktionsanläggningen.

Via stickprov på levererad batch/enhet/kolli. Efterfråga informationen av din leverantör.

Från och med 2019 ska KRAV –certifierade fiskefartyg omfattas av en MSC – certifiering. KRAV certifierade produkter lever därför även upp till kriterierna i Krav ID 10399 Vildfångad fisk och skaldjur.

Även beredda produkter såsom sillinläggningar och kaviar omfattas av kravet.

Från och med 2019 ska KRAV –certifierade fiskefartyg omfattas av en MSC – certifiering. KRAV certifierade produkter lever därför även upp till kriterierna i Krav ID 10399 Vildfångad fisk och skaldjur.

Även beredda produkter såsom sillinläggningar och kaviar omfattas av kravet.

Från och med 2019 ska KRAV –certifierade fiskefartyg omfattas av en MSC – certifiering. KRAV certifierade produkter lever därför även upp till kriterierna i Krav ID 10399 Vildfångad fisk och skaldjur.

Även beredda produkter såsom sillinläggningar och kaviar omfattas av kravet.

Fartygen som används vid fiske och produktionsanläggningen där fisken förädlas bidrar till den totala miljö-och klimatpåverkan av fisket. Genom att sätta gränser för bränsleåtgång i förhållande till kilo landad fisk begränsas fartygens miljö och klimatpåverkan och förutsättningar skapas för att arbeta med ett energieffektivt fiske. Användning av ozon- och klimatneutrala köldmedier bidrar ytterligare till att minska fartygens klimat och miljöpåverkan.

Förädlingsföretag som har en miljöpolicy och minimerar energianvändningen och behovet av fossil energi samt endast använder förnybar el kan ytterligare minska sin miljö-och klimatpåverkan och slutproduktens miljöavtryck.  

Fartygen som används vid fiske och produktionsanläggningen där fisken förädlas bidrar till den totala miljö-och klimatpåverkan av fisket. Genom att sätta gränser för bränsleåtgång i förhållande till kilo landad fisk begränsas fartygens miljö och klimatpåverkan och förutsättningar skapas för att arbeta med ett energieffektivt fiske. Användning av ozon- och klimatneutrala köldmedier bidrar ytterligare till att minska fartygens klimat och miljöpåverkan.

Förädlingsföretag som har en miljöpolicy och minimerar energianvändningen och behovet av fossil energi samt endast använder förnybar el kan ytterligare minska sin miljö-och klimatpåverkan och slutproduktens miljöavtryck.  

Fartygen som används vid fiske och produktionsanläggningen där fisken förädlas bidrar till den totala miljö-och klimatpåverkan av fisket. Genom att sätta gränser för bränsleåtgång i förhållande till kilo landad fisk begränsas fartygens miljö och klimatpåverkan och förutsättningar skapas för att arbeta med ett energieffektivt fiske. Användning av ozon- och klimatneutrala köldmedier bidrar ytterligare till att minska fartygens klimat och miljöpåverkan.

Förädlingsföretag som har en miljöpolicy och minimerar energianvändningen och behovet av fossil energi samt endast använder förnybar el kan ytterligare minska sin miljö-och klimatpåverkan och slutproduktens miljöavtryck.  

 • KravID: 11362
 • Versionsdatum: 2019-07-02
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.