Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överfiske

Produkternas spårbarhet - vildfångad fisk och skaldjur

English version

För att säkerställa exakt vilka bestånd som fisken kommer från och därmed om den är fångad under hållbara premisser, är det önskvärt med en högre spårbarhet än vad lagstiftningen kräver (endast geografiskt området/FAO-zon). Spårbarhet innebär även ökad trovärdighet och stärkt kvalitetskontroll. Dessutom ger tydlig ursprungsmärkning en ökad möjlighet till kontroll av fiskbeståndens biologiska hållbarhet.

Teknisk specifikation KravID: 10398

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Överfiske

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med tillsats av smakämnen, tillsatser eller liknande, av fisk-/skaldjursråvara (fryst, färsk, beredd, processad eller halvfabrikat) ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan: 

 • Produktionsmetod (odlat/vilt) 
 • Fångstzon/odlingsland
 • Anläggningskod
 • Handelsbeteckning (vetenskapligt namn)

• Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. MSC, KRAV, ASC eller likvärdigt. 
• Uppgift i produktdatabas, märkning på varje "batch", (enhet/kolli) med fångstzon och handelsbeteckning.

Förordning 104/2000/EG om spårbarhet gäller enbart icke processade produkter; konserverad fisk såsom kaviar, pastaprodukter innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur eller blötdjur, m.m.

Detta krav går längre än förordningen då samtliga produkter ska vara möjliga att spåra, t.ex. genom en spårbarhetsmärkning. Informationen om spårbarheten kan anges direkt på förpackningen. Märkning på förpackningen kan ersättas av hänvisning till uppdaterad hemsida, produktkatalog eller liknande. Detta kan vara ändamålsenligt för t.ex. sammansatta produkter och halvfabrikat vars recept kan variera beroende på årstid och tillgång på fiskråvara.

Förordning 104/2000/EG om spårbarhet gäller enbart icke processade produkter; konserverad fisk såsom kaviar, pastaprodukter innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur eller blötdjur, m.m.

Detta krav går längre än förordningen då samtliga produkter ska vara möjliga att spåra, t.ex. genom en spårbarhetsmärkning. Informationen om spårbarheten kan anges direkt på förpackningen. Märkning på förpackningen kan ersättas av hänvisning till uppdaterad hemsida, produktkatalog eller liknande. Detta kan vara ändamålsenligt för t.ex. sammansatta produkter och halvfabrikat vars recept kan variera beroende på årstid och tillgång på fiskråvara.

Förordning 104/2000/EG om spårbarhet gäller enbart icke processade produkter; konserverad fisk såsom kaviar, pastaprodukter innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur eller blötdjur, m.m.

Detta krav går längre än förordningen då samtliga produkter ska vara möjliga att spåra, t.ex. genom en spårbarhetsmärkning. Informationen om spårbarheten kan anges direkt på förpackningen. Märkning på förpackningen kan ersättas av hänvisning till uppdaterad hemsida, produktkatalog eller liknande. Detta kan vara ändamålsenligt för t.ex. sammansatta produkter och halvfabrikat vars recept kan variera beroende på årstid och tillgång på fiskråvara.

Spårbarhet stärker produktens trovärdighet och kännedom om fiskproduktens ursprung och förädlingsväg ger större trygghet i konsumentens val. Ökad spårbarhet kan dessutom motivera och skapa möjlighet för ökad efterfrågan och utbud av hållbart fiske och vattenbruk. Full spårbarhet ger större livsmedelssäkerhet och möjlighet att kunna stoppa partier som inte är kvalitets- och hälsosäkrade. 

Spårbarhet stärker produktens trovärdighet och kännedom om fiskproduktens ursprung och förädlingsväg ger större trygghet i konsumentens val. Ökad spårbarhet kan dessutom motivera och skapa möjlighet för ökad efterfrågan och utbud av hållbart fiske och vattenbruk. Full spårbarhet ger större livsmedelssäkerhet och möjlighet att kunna stoppa partier som inte är kvalitets- och hälsosäkrade. 

Spårbarhet stärker produktens trovärdighet och kännedom om fiskproduktens ursprung och förädlingsväg ger större trygghet i konsumentens val. Ökad spårbarhet kan dessutom motivera och skapa möjlighet för ökad efterfrågan och utbud av hållbart fiske och vattenbruk. Full spårbarhet ger större livsmedelssäkerhet och möjlighet att kunna stoppa partier som inte är kvalitets- och hälsosäkrade. 

 • KravID: 10398
 • Versionsdatum: 2013-02-27
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.