Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produktgrupp

Frukt och grönt

English version

Frukt, bär och grönsaker har mycket olika miljöpåverkan beroende på hur och var de odlas samt hur ömtåliga de är. Grova, tåliga grönsaker odlas ofta på friland och har därför en lägre klimatpåverkan än grönsaker som odlas i växthus. Grova grönsaker kan också lagras längre än ömtåliga grönsaker som t.ex. tomat, sallad och gurka.

Läs mer

Den största klimatpåverkan vid växthusodling står uppvärmningen för. Vilket bränsle som används till uppvärmningen har en direkt betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Generellt sett kräver frilandsodling mindre energi jämfört med växthusproduktion, men högre energianvändning än traditionella jordbruksgrödor.

Många av de frukter och grönsaker som konsumeras i Sverige har på senare år uppmärksammats för bristande arbetsvillkor vid odling. Det gäller framför allt vid produktion i lågkostnadsländer på det södra halvklotet, men även vid produktion av grönsaker i södra Europa. I Sverige har bärplockningen uppmärksammats de senaste åren med bristande arbetsvillkor och låga löner, eller ingen utbetalning av lön. Upphandlande myndigheter kan efterfråga att leverantörer säkerställer att grundläggande arbetsvillkor ska garanteras.

Totalt sett ligger den svenska självförsörjningsgraden av frukt och grönt på ca 20 %. Det sker därmed en betydande import av frukt och grönsaker till Sverige. Det finns dock stora skillnader beroende på produkt. För t.ex. morötter ligger självförsörjningen på ca 90 % och vissa produkter, som bananer och citrusfrukter kan inte odlas i Sverige.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.