Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Efterskördsbehandling - frukt

English version

Efterskördsbehandlingar är kemiska växtskyddsmedel som används på frukt mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t.ex. för att förlänga hållbarheten). Kravet syftar till att minska användningen av dessa ämnen och att inte exponera konsumenter i onödan för högre resthalter av dessa ämnen.

Teknisk specifikation KravID: 11114

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla äpplen efter skörd.

Förslag till bevis

  • Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP frukt & grönt grundcertifiering eller likvärdigt.

Kravet omfattar i dagsläget endast färska äpplen p.g.a. brist på tillgängliga verifikat för andra frukter. Observera att kravet därför starkt begränsar marknadstillgången under delar av året. 

Sedan juli 2015 finns ett nationellt förbud om att inte använda kemiska växtskyddsmedel som är fungicider för att behandla frukt och matpotatis efter skörd. Importerad frukt, t.ex. äpplen, kan vara behandlad. Färska citrusfrukter behandlas i princip alltid efter skörd. 

Ett annat sätt att upphandla den kvalitet som önskas kan vara att efterfråga specifika äpplesorter och storleksklasser, t.ex. Ingrid Marie och Aroma.

Det förekommer att efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). Det förekommer även efterskördsbehandlingar av rent "kosmetiska" skäl.

S.k. "Smart fresh" är en gas som används efter skörd för att förlänga hållbarheten hos frukt, framför allt på äpplen. Gasen används för att förhindra att äpplet från att bilda etylengas, vilket är en förutsättning för att mognadsprocessen ska fortskrida. Substansen som används vid smart fresh (1-MCP), godkändes 2006 av EU som en tillåten substans för användning på äpplen i mognadsreglerande syfte.

Det förekommer att efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). Det förekommer även efterskördsbehandlingar av rent "kosmetiska" skäl.

S.k. "Smart fresh" är en gas som används efter skörd för att förlänga hållbarheten hos frukt, framför allt på äpplen. Gasen används för att förhindra att äpplet från att bilda etylengas, vilket är en förutsättning för att mognadsprocessen ska fortskrida. Substansen som används vid smart fresh (1-MCP), godkändes 2006 av EU som en tillåten substans för användning på äpplen i mognadsreglerande syfte.

Det förekommer att efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). Det förekommer även efterskördsbehandlingar av rent "kosmetiska" skäl.

S.k. "Smart fresh" är en gas som används efter skörd för att förlänga hållbarheten hos frukt, framför allt på äpplen. Gasen används för att förhindra att äpplet från att bilda etylengas, vilket är en förutsättning för att mognadsprocessen ska fortskrida. Substansen som används vid smart fresh (1-MCP), godkändes 2006 av EU som en tillåten substans för användning på äpplen i mognadsreglerande syfte.

  • KravID: 11114
  • Versionsdatum: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Ursprunglig version