Ekologisk vara - tillägg frukt & grönt

English version

Ekologisk produktion innebär att ett hållbart jordbruk eftersträvas. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa.

Teknisk specifikation KravID: 11128

Produkter ska uppfylla kriterier enligt Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

  • För frukt, bär och grönsaker odlade i växthus ska minst 80 % av energiförsörjningen utgöras av icke-fossila bränslen eller spillvärme på årsbasis.

Förslag till bevis

  • Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. KRAV-ekologiskt eller likvärdigt
  • Märkning på produkten t.ex. KRAV eller likvärdigt

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet för EU-ekologisk produktion och innebär längre gående krav på b.la fossilfri energianvändning.

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet för EU-ekologisk produktion och innebär längre gående krav på b.la fossilfri energianvändning.

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet för EU-ekologisk produktion och innebär längre gående krav på b.la fossilfri energianvändning.

Balansen mellan alla beståndsdelar i lantbruket ska upprätthållas och helst förbättras i ett ekologisk jordbruk. EU:s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk och övriga livsmedel.

Balansen mellan alla beståndsdelar i lantbruket ska upprätthållas och helst förbättras i ett ekologisk jordbruk. EU:s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk och övriga livsmedel.

Balansen mellan alla beståndsdelar i lantbruket ska upprätthållas och helst förbättras i ett ekologisk jordbruk. EU:s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk och övriga livsmedel.

  • KravID: 11128
  • Versionsdatum: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Ursprunglig version