Miljömål

Miljöaspekter

  • Spridning av GMO-modifierade växter

GMO-fri vara

English version

För upphandlande myndigheter som tagit ställning mot GMO kan detta efterfrågas. Miljöpåverkan från genmodifierade organismer är inte helt klarlagd. Livsmedel som innehåller GMO ska vara märkt.

Teknisk specifikation KravID: 10887

Miljöaspekter

  • Spridning av GMO-modifierade växter
Produkter av frukt, grönsaker och bär ska ej innehålla GMO i märkningspliktig mängd.1

1 Med märkningspliktig mängd avses att produkten ej innehåller genmodifierade råvaror där andelen överstiger 0,9 % eller lägre tröskelvärden fastställda enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.2.

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet t.ex. IP frukt & grönt grundcertifiering, KRAV, Fairtrade, Rainforest Alliance eller likvärdigt
  • Information om produkten i produktdatabas

Genetiskt modifierade organismer som livsmedel förekommer inte i någon större utsträckning på den europeiska marknaden idag, utan förekommer framför allt i foder till animalieproduktionen.

Observera att kriterier för ekologisk produktion utesluter kriterium för GMO-fri vara eftersom EUs förordning för ekologisk produktion (EG) 834/2007 inte tillåter GMO.   

Genetiskt modifierade organismer som livsmedel förekommer inte i någon större utsträckning på den europeiska marknaden idag, utan förekommer framför allt i foder till animalieproduktionen.

Observera att kriterier för ekologisk produktion utesluter kriterium för GMO-fri vara eftersom EUs förordning för ekologisk produktion (EG) 834/2007 inte tillåter GMO.   

Genetiskt modifierade organismer som livsmedel förekommer inte i någon större utsträckning på den europeiska marknaden idag, utan förekommer framför allt i foder till animalieproduktionen.

Observera att kriterier för ekologisk produktion utesluter kriterium för GMO-fri vara eftersom EUs förordning för ekologisk produktion (EG) 834/2007 inte tillåter GMO.   

  • KravID: 10887
  • Versionsdatum: 2014-06-11
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.