Miljömål

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Information om ursprung - sammansatta produkter vegetabilier

English version

Information om ursprung kan vara upplysande för upphandlande myndigheter, t.ex. vilken miljölagstiftning som har gällt vid produktionen. Spårbarhet är en förutsättning för att kunna spåra eventuella produktfel och för att kunna garantera att produkten uppfyller rätt kvalitet.

Teknisk specifikation KravID: 10372: 1

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

För sammansatta produkter som består av flera råvaror med ett vegetabiliskt innehåll över 20 % av enskild vara, ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om vilket land råvaran är odlad och förädlad.

Förslag till bevis

  • Information om ursprung i produktdatabas
  • Märkning på produkten
  • Följesedel eller likvärdigt

Ange tydligt i upphandlingsdokumentet vilka sammansatta livsmedel som omfattas av kravet.

Inom EU finns det lagstadgade krav på spårbarhet för ett antal produktgrupper som kött, fågel, olivolja, honung, samt frukt och grönt. Diskussioner förs även om att införa obligatoriska krav på spårbarhet även för andra livsmedel, men det finns idag inte på spannmål eller socker.

Det finns idag system för spårbarhet för alla sorters livsmedel som har system som syftar till att ge information om enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företag som använder sig av sådana system får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

Inom EU finns det lagstadgade krav på spårbarhet för ett antal produktgrupper som kött, fågel, olivolja, honung, samt frukt och grönt. Diskussioner förs även om att införa obligatoriska krav på spårbarhet även för andra livsmedel, men det finns idag inte på spannmål eller socker.

Det finns idag system för spårbarhet för alla sorters livsmedel som har system som syftar till att ge information om enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företag som använder sig av sådana system får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

Inom EU finns det lagstadgade krav på spårbarhet för ett antal produktgrupper som kött, fågel, olivolja, honung, samt frukt och grönt. Diskussioner förs även om att införa obligatoriska krav på spårbarhet även för andra livsmedel, men det finns idag inte på spannmål eller socker.

Det finns idag system för spårbarhet för alla sorters livsmedel som har system som syftar till att ge information om enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företag som använder sig av sådana system får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

  • KravID: 10372: 1
  • Versionsdatum: 2015-03-03
  • Senast granskad: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Unikt krav ID på avancerad nivå för sammansatta produkter vegetabilier. Krav ID 10372 Basnivå ersätts med Krav ID 11010 Information om ursprung - enkla produkter