Miljömål

Miljöaspekter

  • Avfallsdeponering

Returemballage

English version

Användandet av returenheter innebär ett effektivt resursutnyttjande samtidigt som det möjliggör för en enklare och effektivare hantering i varuflödet. Kravet syftar till att minska antalet engångsförpackningar inom området för frukt och grönt och därmed bidra till ett effektivare resursutnyttjande.

Teknisk specifikation KravID: 10393: 1

Miljöaspekter

  • Avfallsdeponering

Färska och kylda produkter inom frukt och grönt ska levereras i returlådor, dvs. en återanvändningsbar förpackning som är utformad för att under sin livscykel återanvändas i ett återanvändningssystem.

Förslag till bevis

  • Anslutningsavtal till Svenska Retursystem AB eller likvärdigt återanvändningssystem enligt standarden SS-EN 13429:2004.1
Observera att detta krav är relevant att tillämpa för färsk frukt och färska grönsaker.

Klimatpåverkan från förpackningar har olika stor påverkan i förhållande till det livsmedel som förpackats. När det gäller frukt och grönt bedöms förpackningens klimatpåverkan i förhållande till produkten vara medelstor (5-25 %) till stor (>25 %).

Returlådor som används vid hantering av frukt och grönt kan innebära en minskad miljöbelastning eftersom returlådorna och returpallarna används hundratals gånger och därefter återvinns. Returlådorna och returpallarna är också anpassade för att användas i automatiserade processer. En samordnad tvätt av returenheter säkerställer också att vattenförbrukningen minimeras och tvätteffekten utnyttjas maximalt. Returemballage och returlådor har en lång livslängd och kan även återvinnas efter det att enheterna är uttjänta.

Klimatpåverkan från förpackningar har olika stor påverkan i förhållande till det livsmedel som förpackats. När det gäller frukt och grönt bedöms förpackningens klimatpåverkan i förhållande till produkten vara medelstor (5-25 %) till stor (>25 %).

Returlådor som används vid hantering av frukt och grönt kan innebära en minskad miljöbelastning eftersom returlådorna och returpallarna används hundratals gånger och därefter återvinns. Returlådorna och returpallarna är också anpassade för att användas i automatiserade processer. En samordnad tvätt av returenheter säkerställer också att vattenförbrukningen minimeras och tvätteffekten utnyttjas maximalt. Returemballage och returlådor har en lång livslängd och kan även återvinnas efter det att enheterna är uttjänta.

Klimatpåverkan från förpackningar har olika stor påverkan i förhållande till det livsmedel som förpackats. När det gäller frukt och grönt bedöms förpackningens klimatpåverkan i förhållande till produkten vara medelstor (5-25 %) till stor (>25 %).

Returlådor som används vid hantering av frukt och grönt kan innebära en minskad miljöbelastning eftersom returlådorna och returpallarna används hundratals gånger och därefter återvinns. Returlådorna och returpallarna är också anpassade för att användas i automatiserade processer. En samordnad tvätt av returenheter säkerställer också att vattenförbrukningen minimeras och tvätteffekten utnyttjas maximalt. Returemballage och returlådor har en lång livslängd och kan även återvinnas efter det att enheterna är uttjänta.

  • KravID: 10393: 1
  • Versionsdatum: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Ändrad kravtyp från tilldelningskriterier till teknisk specifikation, ändrad kravnivå från bas till spjutspets