Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Efterskördsbehandling - grönsaker

English version

Efterskördsbehandlingar är kemiska växtskyddsmedel som används på t.ex. frukt, lök och potatis mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t.ex. för groningshämning eller för att förlänga hållbarheten). Kravet syftar till att minska användningen av dessa ämnen och att inte exponera konsumenter i onödan för högre resthalter av dessa ämnen.

Teknisk specifikation KravID: 10391: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla färsk eller kyld matpotatis och rotsaker efter skörd. Lök får endast behandlas med maleinhydrazid under odlingsperioden. Behandlad lök får endast säljas efter 1 februari på säsongens skörd. 

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP frukt & grönt grundcertifiering eller likvärdigt.
  • Märkning på produkten, t.ex. Svenskt Sigill eller likvärdigt.

Kravet omfattar endast färska produkter dvs. gäller inte produkter inom kategorin som är frysta, torkade, inlagda eller liknande. 

Det förekommer att efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). Det förekommer även efterskördsbehandlingar av rent "kosmetiska" skäl.

Groningshämmande medel är kemiska medel som används för att förhindra groning hos lagrad potatis och industripotatis samt lök. I allmänhet innebär efterskördsbehandling högre resthalter och en ökad exponering av bekämpningsmedel för konsumenter.

Det förekommer att efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). Det förekommer även efterskördsbehandlingar av rent "kosmetiska" skäl.

Groningshämmande medel är kemiska medel som används för att förhindra groning hos lagrad potatis och industripotatis samt lök. I allmänhet innebär efterskördsbehandling högre resthalter och en ökad exponering av bekämpningsmedel för konsumenter.

Det förekommer att efterskördsbehandling används för att skydda vissa frukter och grönsaker mot angrepp (t.ex. svampsjukdomar) under transport och lagring eller för att förbättra lagringsduglighet genom att påverka produkternas livsprocesser (t ex motverka groning eller övermognad). Det förekommer även efterskördsbehandlingar av rent "kosmetiska" skäl.

Groningshämmande medel är kemiska medel som används för att förhindra groning hos lagrad potatis och industripotatis samt lök. I allmänhet innebär efterskördsbehandling högre resthalter och en ökad exponering av bekämpningsmedel för konsumenter.

  • KravID: 10391: 1
  • Versionsdatum: 2016-12-16
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-16: Tillägg i kravtext - rotsaker, ny undergrupp grönsaker