Miljömål

Miljöaspekter

 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Produktundergrupp

Kaffe, te och kakao

English version

Miljöaspekter

 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Omfattning

Kaffe-, te-, och kakaoprodukter för storhushåll och vendingmaskinger. 

 • Kaffeprodukter - bryggmalet, hela bönor, flytande och snabbkaffe.

 • Te - löste och tepåsar

 • Kakaoprodukter - till exempel kakaopulver, choklad och chokladdryck

Föremålet för upphandlingen

Kaffe, te och kakaobaserade produkter med miljömässiga och sociala hänsyn.

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD