EU-ekologisk vara

English version

En ekologisk produktion strävar efter att utnyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa.

Läs mer

Ekologisk produktion ska ske i enlighet med förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Teknisk specifikation KravID: 11009

Produkter ska uppfylla kriterier enligt Förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. EU-ekologiskt
  • Märkning på produkten

Enligt KRAVs regler för import kan kravet inom produktgruppen verifieras med EU-ekologisk märkning, KRAV-märkning eller likvärdigt.

För att få en vara ska få saluföras som ekologisk inom EU ska produktionen ske enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, oavsett produktionsland.

Ett ekologiskt lantbruk kännetecknas bland annat genom att man har en varierad växtföljd, har strikta begränsningar för användning av insatsmedel, inte använder sig av GMO och att djuruppfödning medger utevistelse och utfodring av ekologiskt foder. Ekologisk produktion ska bidra till en hög grad av biologisk mångfald. Den ekologiska lantbrukaren ska använda naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft ansvarsfullt. Även energihushållningen på det ekologiska företaget ska vara hållbar och ansvarsfull.

Vegetabilier: EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel. Ett ekologiskt jordbruk syftar till att recirkulera näringsämnen och att inte tillföra ämnen som handelsgödsel och bekämpningsmedel. Inom ekologisk odling används främst förebyggande åtgärder som bra växtföljd och motståndskraftiga sorter för att förhindra eller begränsa angrepp av sjukdomar och skadegörare.

Animalier: EU:s regler för ekologisk produktion innebär att krav ställs på djuromsorg, att foder ska vara utan GMO- inblandning, att foder ska vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett mål som poängteras tydligt i det ekologiska regelverket är att ekologisk animalieproduktion ska respektera varje djurarts beteendebehov. För nötkreatur som hålls ekologiskt gäller att allt foder ska vara ekologiskt producerat, och endast de godkända foderråvaror och fodertillsatser som finns uppräknade i den ekologiska förordningen får användas. En princip är att ekologiska djur ska ha möjlighet till regelbunden motion och vid behov tillgång till utevistelse och bete. Syftet med detta är bl.a. att stimulera deras naturliga försvar mot sjukdomar. Som grundregel gäller därför att ekologiska nötkreatur ska ha permanent tillgång till utevistelse och under vegetationsperioden.

 

För att få en vara ska få saluföras som ekologisk inom EU ska produktionen ske enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, oavsett produktionsland.

Ett ekologiskt lantbruk kännetecknas bland annat genom att man har en varierad växtföljd, har strikta begränsningar för användning av insatsmedel, inte använder sig av GMO och att djuruppfödning medger utevistelse och utfodring av ekologiskt foder. Ekologisk produktion ska bidra till en hög grad av biologisk mångfald. Den ekologiska lantbrukaren ska använda naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft ansvarsfullt. Även energihushållningen på det ekologiska företaget ska vara hållbar och ansvarsfull.

Vegetabilier: EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel. Ett ekologiskt jordbruk syftar till att recirkulera näringsämnen och att inte tillföra ämnen som handelsgödsel och bekämpningsmedel. Inom ekologisk odling används främst förebyggande åtgärder som bra växtföljd och motståndskraftiga sorter för att förhindra eller begränsa angrepp av sjukdomar och skadegörare.

Animalier: EU:s regler för ekologisk produktion innebär att krav ställs på djuromsorg, att foder ska vara utan GMO- inblandning, att foder ska vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett mål som poängteras tydligt i det ekologiska regelverket är att ekologisk animalieproduktion ska respektera varje djurarts beteendebehov. För nötkreatur som hålls ekologiskt gäller att allt foder ska vara ekologiskt producerat, och endast de godkända foderråvaror och fodertillsatser som finns uppräknade i den ekologiska förordningen får användas. En princip är att ekologiska djur ska ha möjlighet till regelbunden motion och vid behov tillgång till utevistelse och bete. Syftet med detta är bl.a. att stimulera deras naturliga försvar mot sjukdomar. Som grundregel gäller därför att ekologiska nötkreatur ska ha permanent tillgång till utevistelse och under vegetationsperioden.

 

För att få en vara ska få saluföras som ekologisk inom EU ska produktionen ske enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, oavsett produktionsland.

Ett ekologiskt lantbruk kännetecknas bland annat genom att man har en varierad växtföljd, har strikta begränsningar för användning av insatsmedel, inte använder sig av GMO och att djuruppfödning medger utevistelse och utfodring av ekologiskt foder. Ekologisk produktion ska bidra till en hög grad av biologisk mångfald. Den ekologiska lantbrukaren ska använda naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft ansvarsfullt. Även energihushållningen på det ekologiska företaget ska vara hållbar och ansvarsfull.

Vegetabilier: EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel. Ett ekologiskt jordbruk syftar till att recirkulera näringsämnen och att inte tillföra ämnen som handelsgödsel och bekämpningsmedel. Inom ekologisk odling används främst förebyggande åtgärder som bra växtföljd och motståndskraftiga sorter för att förhindra eller begränsa angrepp av sjukdomar och skadegörare.

Animalier: EU:s regler för ekologisk produktion innebär att krav ställs på djuromsorg, att foder ska vara utan GMO- inblandning, att foder ska vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett mål som poängteras tydligt i det ekologiska regelverket är att ekologisk animalieproduktion ska respektera varje djurarts beteendebehov. För nötkreatur som hålls ekologiskt gäller att allt foder ska vara ekologiskt producerat, och endast de godkända foderråvaror och fodertillsatser som finns uppräknade i den ekologiska förordningen får användas. En princip är att ekologiska djur ska ha möjlighet till regelbunden motion och vid behov tillgång till utevistelse och bete. Syftet med detta är bl.a. att stimulera deras naturliga försvar mot sjukdomar. Som grundregel gäller därför att ekologiska nötkreatur ska ha permanent tillgång till utevistelse och under vegetationsperioden.

 

  • KravID: 11009
  • Versionsdatum: 2015-03-01
  • Senast granskad: 2019-01-28
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.