Miljöaspekter

 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor

Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao

English version

Vid odling av kaffe, te och kakao finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Att välja varor som vid odlingen främjar goda arbetsförhållanden skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara produktionssystem, där även hänsyn tas till miljö och ekonomisk hållbarhet för odlarna.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10403: 1

Miljöaspekter

 • Dålig arbetsmiljö
 • Otrygga anställningsvillkor

Leverantörens åtagande:

Leverantören ska från och med att kontraktet startar endast leverera produkter av kaffe, te och kakao som är odlade under arbetsförhållanden som är förenliga med:

 • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
 • FN:s barnkonvention artikel 32
 • Den arbetsrätt som gäller där arbetet utförs.

 • Märkning som uppfyller villkoret, exempelvis Rainforest Alliance, UTZ Certified, Fairtrade eller likvärdig märkning.
 • Eget tredjeparts-certifierat program från leverantören.
 • Annan dokumentation som visar att villkoret uppfylls.

 • Produktmärkning
 • Efterfråga dokumentation som visar att villkoret uppfylls av din leverantör. Den upphandlande myndigheten kan i detta fall komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part. Leverantören står för denna kostnad.

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Efterfrågan på och marknadstillgång av hållbart producerade kaffe, te och kakaoprodukter ökar ständigt.  

Observera att detta villkor avser socialt ansvarsfull produktion av enskilda produkter. Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har tillräckliga rutiner i sin verksamhet för att kunna hantera risker i leveranskedjan.

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Efterfrågan på och marknadstillgång av hållbart producerade kaffe, te och kakaoprodukter ökar ständigt.  

Observera att detta villkor avser socialt ansvarsfull produktion av enskilda produkter. Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har tillräckliga rutiner i sin verksamhet för att kunna hantera risker i leveranskedjan.

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Efterfrågan på och marknadstillgång av hållbart producerade kaffe, te och kakaoprodukter ökar ständigt.  

Observera att detta villkor avser socialt ansvarsfull produktion av enskilda produkter. Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och villkor om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantören har tillräckliga rutiner i sin verksamhet för att kunna hantera risker i leveranskedjan.

Produktionen av kaffe, te och kakaoprodukter sker ofta i länder med utbredd fattigdom. Odling och export av dessa grödor är en viktig inkomstkälla för många människor på landsbygden. Utöver att säkerställa drägliga arbetsvillkor är även arbetet med att säkerställa levnadsinkomster för odlarna är en viktig hållbarhetsfråga för samtliga aktörer som arbetar med hållbara produktionsvillkor i kaffe, te och kakaoproducerande länder.   

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Organisationerna har haft olika utgångspunkter men samtliga uppmuntrar allt mer hållbara produktionssystem.

Produktionen av kaffe, te och kakaoprodukter sker ofta i länder med utbredd fattigdom. Odling och export av dessa grödor är en viktig inkomstkälla för många människor på landsbygden. Utöver att säkerställa drägliga arbetsvillkor är även arbetet med att säkerställa levnadsinkomster för odlarna är en viktig hållbarhetsfråga för samtliga aktörer som arbetar med hållbara produktionsvillkor i kaffe, te och kakaoproducerande länder.   

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Organisationerna har haft olika utgångspunkter men samtliga uppmuntrar allt mer hållbara produktionssystem.

Produktionen av kaffe, te och kakaoprodukter sker ofta i länder med utbredd fattigdom. Odling och export av dessa grödor är en viktig inkomstkälla för många människor på landsbygden. Utöver att säkerställa drägliga arbetsvillkor är även arbetet med att säkerställa levnadsinkomster för odlarna är en viktig hållbarhetsfråga för samtliga aktörer som arbetar med hållbara produktionsvillkor i kaffe, te och kakaoproducerande länder.   

Flera organisationer som exempelvis Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ Certified och andra aktörer arbetar med att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten inom kaffe/te/kakaosektorn. Organisationerna har haft olika utgångspunkter men samtliga uppmuntrar allt mer hållbara produktionssystem.

 • KravID: 10403: 1
 • Versionsdatum: 2019-01-28
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2019-01-28, Krav ID 10403:1:Ändrad från teknisk specifikation till särskilda kontraktsvillkor. Fairtrade läggs till som bevis. Innefattar endast basnivå.2013-04-18, Krav ID 10403: Ursprungligt hållbarhetskriterium