Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Överutnyttjande av marktillgångar
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Kött

English version

Just nu pågår revidering av hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött. 

Läs mer

Livsmedel är en av de branscher vars försäljning till offentlig sektor har en stor miljöpåverkan, t.ex. då det gäller utsläpp av växthusgaser. Vilka råvaror som används för att producera livsmedlet har stor påverkan på de totala klimatutsläppen men även på den biologiska mångfalden. De livsmedel som finns på marknaden skiljer sig åt gällande både produktionssätt och klimatpåverkan och det finns därmed stor potential för upphandlande myndigheter att välja ett alternativ med bättre miljönytta. Animaliska livsmedel kan ha olika prestanda gällande djurvälfärd beroende på hur den specifika djurhållningen bedrivs. Upphandlande myndighet kan välja alternativ som innebär högre ställda djurskyddskrav.

Kött är det livsmedel som påverkar klimatet allra mest. Köttproduktionen står för nästan en femtedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Nöt och får, som är idisslande djur, orsakar på grund av sin fodersmältning särskilt stora utsläpp av växthusgaser (15-40 kilo växthusgaser/kilo kött). Gris och kyckling orsakar betydligt lägre utsläpp (cirka 5 respektive 2 kilo växthusgaser/kilo kött).

Även om köttproduktion är negativt för klimatet kan det bidra till att uppfylla miljömål om biologisk mångfald genom att djur genom bete håller marker öppna. Att upphandla ekologiska alternativ och kött från djur som betat på naturbetesmarker bidrar till en giftfri miljö.

Det finns stora skillnader i vad som påverkar klimatet mest, foderodlingen eller djurhållning, beroende på vilken typ av köttslag det handlar om. Gemensamt för alla köttslag är dock att utsläppen som kommer från transporter är jämförelsevis liten.

Föremålet för upphandlingen

Köttråvara med miljö- och djurskyddskrav

Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Överutnyttjande av marktillgångar

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Apr 2019
Remisstart
2019-10-18
Remisslut
2019-11-15
Publicering
Mar 2020

Kommande kriterier