Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Djurvälfärd

Ekologisk vara - tillägg griskött

English version

Ekologisk produktion ska ske i enlighet med förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Ekologisk produktion innebär att krav ställs på djuromsorg, att foder ska vara utan GMO- inblandning, att foder ska vara odlat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt att ytterligare krav ska uppfyllas för att motsvara den avancerade nivån på ekologisk produktion. 

Läs mer

Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Ett mål som poängteras tydligt i det ekologiska regelverket är att ekologisk animalieproduktion ska respektera varje djurarts beteendebehov.

Teknisk specifikation KravID: 10236: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Djurvälfärd

Produkter ska uppfylla kriterier enligt Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

 • Djur ska kunna beta och böka på betes-eller skogsmark under större delen av dygnet under sommarhalvåret.
 • Under den varma årstiden ska grisar ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka.

Förslag till bevis

 • Certfieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV-ekologiskt eller likvärdigt
 • Märkning på produkten t.ex. KRAV eller likvärdigt

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet om uppfyllande av förordningen för EU-ekologisk produktion och innebär att även längre gående krav på bl.a. djurskydd uppfylls. 

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet om uppfyllande av förordningen för EU-ekologisk produktion och innebär att även längre gående krav på bl.a. djurskydd uppfylls. 

Avancerad ekologisk produktion används som ett tillägg på kravet om uppfyllande av förordningen för EU-ekologisk produktion och innebär att även längre gående krav på bl.a. djurskydd uppfylls. 

Ekologisk produktion främjar ett hållbart jordbruk. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel.

Produktion av ekologiskt griskött ska ske i enlighet med förordningen om ekologisk produktion och omställningstiden är minst sex månader. Smågrisar ska utfodras med naturlig mjölk, helst modersmjölk. De ska födas upp på naturlig mjölk under en minimiperiod som är 40 dagar. Minst 20 % av fodret som ges till grisar under året ska komma från den egna gården. Om det inte finns möjlighet att producera 20 % av fodret själv får foder användas som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region.

Ekologisk produktion främjar ett hållbart jordbruk. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel.

Produktion av ekologiskt griskött ska ske i enlighet med förordningen om ekologisk produktion och omställningstiden är minst sex månader. Smågrisar ska utfodras med naturlig mjölk, helst modersmjölk. De ska födas upp på naturlig mjölk under en minimiperiod som är 40 dagar. Minst 20 % av fodret som ges till grisar under året ska komma från den egna gården. Om det inte finns möjlighet att producera 20 % av fodret själv får foder användas som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region.

Ekologisk produktion främjar ett hållbart jordbruk. Det ekologiska jordbruket ska respektera naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla beståndsdelar ska upprätthållas och helst förbättras. EU: s regler för ekologisk produktion omfattar produktion, beredning, förvaring och import av ekologiskt framställda jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk, och livsmedel.

Produktion av ekologiskt griskött ska ske i enlighet med förordningen om ekologisk produktion och omställningstiden är minst sex månader. Smågrisar ska utfodras med naturlig mjölk, helst modersmjölk. De ska födas upp på naturlig mjölk under en minimiperiod som är 40 dagar. Minst 20 % av fodret som ges till grisar under året ska komma från den egna gården. Om det inte finns möjlighet att producera 20 % av fodret själv får foder användas som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region.

 • KravID: 10236: 1
 • Versionsdatum: 2014-06-23
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2015-03-03: Borttaget: "nosring får inte förekomma, suggan ska kunna bygga bo innan grisning."
2012-10-29: Ursprunglig version