Miljöaspekter

  • Djurvälfärd

Lösgående grisar

English version

Lösgående grisar har möjlighet att utföra fler naturliga beteenden än grisar med starkt begränsad rörelsefrihet under långa perioder under större delen av livet. Rörelsefriheten kan dock begränsas tillfälligt vid utfodring, vård och behandling, eller när grisen uppvisar ett aggressivt beteende. Ju större rörelsefrihet suggan har i produktionen, desto större är möjligheten att utföra naturliga beteenden. 

Teknisk specifikation KravID: 10437

Miljöaspekter

  • Djurvälfärd

Griskött ska komma från uppfödning där slaktsvin ska vara lösgående under hela uppfödningen. Suggor och gyltor ska vara lösgående fram till grisning. 

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP gris grundcertifiering, Antonius certifiering, Dansk välfärdsgris
  • Leverantörsförsäkran

Observera att marknadstillgången på produkter som uppfyller kravets prestanda är begränsad på den svenska marknaden. Därför kan detta kriterium kombineras med de övriga två kriterierna om lösgående grisar (11115 och 11116) om kunden begär ett brett breställningssortiment.

Observera att marknadstillgången på produkter som uppfyller kravets prestanda är begränsad på den svenska marknaden. Därför kan detta kriterium kombineras med de övriga två kriterierna om lösgående grisar (11115 och 11116) om kunden begär ett brett breställningssortiment.

Observera att marknadstillgången på produkter som uppfyller kravets prestanda är begränsad på den svenska marknaden. Därför kan detta kriterium kombineras med de övriga två kriterierna om lösgående grisar (11115 och 11116) om kunden begär ett brett breställningssortiment.

Detta krav omfattas av de nya EU-reglerna som gäller sedan 1 januari 2013 i direktiv 2008/120/EG - lägsta djurskyddskrav för svinhållning med senaste ändring. Svindirektivet accepterar fixering av suggor till viss del i samband med inseminering, normalt är suggan fixerad i fem veckor i samband med detta.I svensk lagstiftning är det endast tillåtet att begränsa suggans rörelsefrihet tillfälligt om den uppvisar aggressivt beteende mot kultingarna. 

Detta krav omfattas av de nya EU-reglerna som gäller sedan 1 januari 2013 i direktiv 2008/120/EG - lägsta djurskyddskrav för svinhållning med senaste ändring. Svindirektivet accepterar fixering av suggor till viss del i samband med inseminering, normalt är suggan fixerad i fem veckor i samband med detta.I svensk lagstiftning är det endast tillåtet att begränsa suggans rörelsefrihet tillfälligt om den uppvisar aggressivt beteende mot kultingarna. 

Detta krav omfattas av de nya EU-reglerna som gäller sedan 1 januari 2013 i direktiv 2008/120/EG - lägsta djurskyddskrav för svinhållning med senaste ändring. Svindirektivet accepterar fixering av suggor till viss del i samband med inseminering, normalt är suggan fixerad i fem veckor i samband med detta.I svensk lagstiftning är det endast tillåtet att begränsa suggans rörelsefrihet tillfälligt om den uppvisar aggressivt beteende mot kultingarna. 

  • KravID: 10437
  • Versionsdatum: 2014-06-23
  • Senast granskad: 2016-12-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.