Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överutnyttjande av marktillgångar

Sojafritt foder

English version

En stor del av sojan som används till europeisk foderproduktion kommer från Sydamerika. Odling av soja medför långtgående negativa konsekvenser på miljö och hälsa pga. av en hög användning av bekämpningsmedel, risk för nyetablering av odlingsmark i artrika skogs- och savannområden, jorderosion och arbetsförhållandena för arbetare och omgivande samhälle. Vid lammproduktion finns alternativ till soja, vilket gör att upphandlande myndigheter kan efterfråga att detta inte ska användas vid uppfödning.

Teknisk specifikation KravID: 10911: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överutnyttjande av marktillgångar
Lammkött som offereras ska komma från djur där soja ej har använts i foderstaten.

Förslag till bevis

  • Leverantörsförsäkran eller likvärdigt.
  • KravID: 10911: 1
  • Versionsdatum: 2016-12-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2016-12-19: Ändrad nivå från avancerad till spjutspets, ändrad verifikatstext
2014-06-24: Ursprunglig version