Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Information om ursprung sammansatta produkter - kött

English version

Information om ursprung hos kött kan vara upplysande för upphandlande myndigheter om produkten, t.ex. vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som gällt vid produktionen.

Teknisk specifikation KravID: 10414: 1

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

För sammansatta produkter med ett köttinnehåll över 10 % ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.

Förslag till bevis

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på Sigillnivå eller likvärdigt

  • Information om ursprung i produktdatabas, märkning på produkten, följesedel eller likvärdigt

Information om ursprung gäller rena produkter, köttberedningar samt sammansatta produkter när så är lämpligt med avseende på huvudråvara och karaktärsråvara. Huvudråvara är den råvara som ingår i störst andel i en sammansatt produkt. Karaktärsråvara i en sammansatt produkt är den råvara som produktnamnet associerar till även om den inte utgör huvudsaklig beståndsdel i produkten.

Rena produkter avser produkter med oförändrad råvara. Köttberedning innebär att kött har blandats med andra livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser eller som genomgått en behandling. Det råa köttets cellstruktur och de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött får inte ha ändrats. Sammansatta produkter avser en produkt som består av flera köttråvaror eller köttprodukter och vegetabiliska råvaror.

Det avancerade kravet gäller sammansatta livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och värmebehandlade produkter av animaliskt ursprung. Om det finns råa animalier i slutprodukten räknas den alltså inte som en sammansatt produkt.

Ange i upphandlingsdokumentet specifikt vilka produkter som omfattas av kravet.

Information om ursprung gäller rena produkter, köttberedningar samt sammansatta produkter när så är lämpligt med avseende på huvudråvara och karaktärsråvara. Huvudråvara är den råvara som ingår i störst andel i en sammansatt produkt. Karaktärsråvara i en sammansatt produkt är den råvara som produktnamnet associerar till även om den inte utgör huvudsaklig beståndsdel i produkten.

Rena produkter avser produkter med oförändrad råvara. Köttberedning innebär att kött har blandats med andra livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser eller som genomgått en behandling. Det råa köttets cellstruktur och de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött får inte ha ändrats. Sammansatta produkter avser en produkt som består av flera köttråvaror eller köttprodukter och vegetabiliska råvaror.

Det avancerade kravet gäller sammansatta livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och värmebehandlade produkter av animaliskt ursprung. Om det finns råa animalier i slutprodukten räknas den alltså inte som en sammansatt produkt.

Ange i upphandlingsdokumentet specifikt vilka produkter som omfattas av kravet.

Information om ursprung gäller rena produkter, köttberedningar samt sammansatta produkter när så är lämpligt med avseende på huvudråvara och karaktärsråvara. Huvudråvara är den råvara som ingår i störst andel i en sammansatt produkt. Karaktärsråvara i en sammansatt produkt är den råvara som produktnamnet associerar till även om den inte utgör huvudsaklig beståndsdel i produkten.

Rena produkter avser produkter med oförändrad råvara. Köttberedning innebär att kött har blandats med andra livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser eller som genomgått en behandling. Det råa köttets cellstruktur och de egenskaper som är karakteristiska för färskt kött får inte ha ändrats. Sammansatta produkter avser en produkt som består av flera köttråvaror eller köttprodukter och vegetabiliska råvaror.

Det avancerade kravet gäller sammansatta livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och värmebehandlade produkter av animaliskt ursprung. Om det finns råa animalier i slutprodukten räknas den alltså inte som en sammansatt produkt.

Ange i upphandlingsdokumentet specifikt vilka produkter som omfattas av kravet.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

  • KravID: 10414: 1
  • Versionsdatum: 2015-03-03
  • Senast granskad: 2016-12-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.