Miljöaspekter

  • Djurvälfärd

Operativa ingrepp

English version

Avhorning av nötkreatur sker för att djur inte ska skada varandra eller för att hornen utgör en fara för de som arbetar med djuren. Utan bedövning orsakar avhorning och bränning av hornanlag nötkreaturen både smärta och stress - oavsett djurens ålder. Kriteriet avser därför både avhorning av utväxta horn samt bränning av hornanlag på kalvar. För kalvar befinner sig hornämnet i en tillväxtfas och det är gott om både nerver och blodkärl i vävnaden. För vuxna nötkreatur innebär avhorning utan bedövning en ökad risk för följdeffekter, som t ex bihåleinflammation och lokal smärta.

Teknisk specifikation KravID: 10916: 3

Miljöaspekter

  • Djurvälfärd

Nötkött ska komma från produktion där djur varit helt lokalt bedövade vid kirurgisk kastrering, avhorning eller bränning av hornanlag. Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring är inte tillåten. 

  • Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. IP Mjölk grundcertifiering, IP Sigill Nöt, Arla Ko eller likvärdigt.

Kastrering med sk. Burdizzo-tång klassas som kirurgisk kastrering.

Kravet innebär att borttagande av övertaliga spenar på kalvar yngre än en månad samt identitetsmärkning tillåts göras utan bedövning.  

Användandet av detta krav kan begränsa marknadstillgången. 

Kastrering med sk. Burdizzo-tång klassas som kirurgisk kastrering.

Kravet innebär att borttagande av övertaliga spenar på kalvar yngre än en månad samt identitetsmärkning tillåts göras utan bedövning.  

Användandet av detta krav kan begränsa marknadstillgången. 

Kastrering med sk. Burdizzo-tång klassas som kirurgisk kastrering.

Kravet innebär att borttagande av övertaliga spenar på kalvar yngre än en månad samt identitetsmärkning tillåts göras utan bedövning.  

Användandet av detta krav kan begränsa marknadstillgången. 

Inom EU benämns operativa ingrepp för stympning, men det finns ingen är EU-gemensam lagstiftning på området. I bilagan till direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur (punkt 19) anges att i avvaktan på antagande av särskilda bestämmelser om stympning ska de relevanta nationella bestämmelserna tillämpas i enlighet med de allmänna reglerna i fördraget.

Enligt den svenska djurskyddsförordningen, 25 § är det tillåtet att avhorna nötkreatur även om det inte finns veterinärmedicinska skäl. Eventuell avhorning och kastrering av kalvar ska ske under bedövning och utföras av veterinär eller person som veterinär utser.

Inom EU benämns operativa ingrepp för stympning, men det finns ingen är EU-gemensam lagstiftning på området. I bilagan till direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur (punkt 19) anges att i avvaktan på antagande av särskilda bestämmelser om stympning ska de relevanta nationella bestämmelserna tillämpas i enlighet med de allmänna reglerna i fördraget.

Enligt den svenska djurskyddsförordningen, 25 § är det tillåtet att avhorna nötkreatur även om det inte finns veterinärmedicinska skäl. Eventuell avhorning och kastrering av kalvar ska ske under bedövning och utföras av veterinär eller person som veterinär utser.

Inom EU benämns operativa ingrepp för stympning, men det finns ingen är EU-gemensam lagstiftning på området. I bilagan till direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur (punkt 19) anges att i avvaktan på antagande av särskilda bestämmelser om stympning ska de relevanta nationella bestämmelserna tillämpas i enlighet med de allmänna reglerna i fördraget.

Enligt den svenska djurskyddsförordningen, 25 § är det tillåtet att avhorna nötkreatur även om det inte finns veterinärmedicinska skäl. Eventuell avhorning och kastrering av kalvar ska ske under bedövning och utföras av veterinär eller person som veterinär utser.

  • KravID: 10916: 3
  • Versionsdatum: 2017-04-04
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2017-04-04: Kravet har rättats med hänvisningen till kirurgisk kastrering och kastrering med gummiring som fallit bort i uppdateringen 2016-12-19
2016-12-19: Justering av kravtext