Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Produktgrupp

Kyckling och kalkon

English version

Kyckling är det av våra vanligaste köttdjur som är bäst på att omvandla spannmål och proteinfoder till kött. Vid svensk kycklingproduktion går det åt cirka 1,75 kilo foder till 1 kilo kyckling, vilket ger utsläpp på ca 2,7 kg CO2e per kg benfritt kött. Kyckling orsakar därmed låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämförelse med annat kött.

Läs mer

Vid produktion av kyckling står fodret för mer än två tredjedelar av de totala växthusgasutsläppen vilket innebär att en minskning av foderförbrukning per kilo kött som produceras minskar klimatpåverkan. Även djurhälsa är en betydande del ur klimatsynpunkt då en låg dödlighet ger lägre klimatpåverkan per kg kött. Genom att ställa krav på djurskydd vid upphandling av kyckling bidrar detta till att minska klimatpåverkan.

Produktionen av kyckling sker på ett relativt likartat sätt runt om i världen men med skillnader i kraven kring djurhållning, djurhälsa och smittskydd. Kycklingarna föds upp till ca 2,3 - 4 kg och slaktas vid cirka fem veckors ålder. Vid ekologisk produktion av kyckling ska djuren ha tillgång till utevistelse och fodret ska vara ekologiskt producerat. Uppfödningstiden är längre och slakt sker vid 81 dagar.

Konsumtionen av kyckling har under lång tid ökat. Även produktionen i Sverige har ökat, men den största ökningen är importerad kyckling, främst från Danmark men även andra länder som Thailand och Brasilien. Ca 80 % av det importerade kycklingköttet kommer från Danmark.

Uppfödningen av kalkon sker i stort sett på samma sätt som med kyckling. Både produktionen och konsumtionen är liten i Sverige, även om den ökar.

Föremålet för upphandlingen

Kyckling och kalkon med miljö- och djurskyddskrav

Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Medverkande parter

Svensk Fågel, Jordbruksverket, Norvida, LRF, Menigo, Martin & Servera, Örebro läns landsting, Jönköpings kommun, Dafgård, Findus, Svenskt Sigill, Atria Scandinavia