Miljömål

Miljöaspekter

 • Avfallsdeponering
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av övergödande ämnen

Produktgrupp

Måltidstjänster och catering

English version

Upphandling av måltidstjänster innebär att den upphandlande myndigheten upphandlar en extern utförare som helt eller delvis bedriver måltidsverksamheten.

Läs mer

Måltidstjänster som upphandlas kan ha mycket olika utformning och omfattning beroende på i vilken verksamhet upphandlingen sker, t.ex. förskola, skola, äldreboenden, sjukhus, matlådor för hemmiljö, festcatering, fikacatering m.m. Använd de kriterier som är lämpliga i din organisation. Välj nivå på kraven utifrån ambition och organisationens möjlighet att följa upp kraven.

De områden som omfattas av kriterier i kriteriedokumentet för måltidstjänster och catering är:

 • Utförandekrav

 • Förpackningar

 • Distribution

Omfattar upphandlingen städtjänster, se hållbarhetskriterier för städtjänster. 

Föremålet för upphandlingen

Hållbara måltidstjänster och catering

Miljömål

Miljöaspekter

 • Avfallsdeponering
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av övergödande ämnen

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.