Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Produktgrupp

Mjölk

English version

Vid mjölkproduktion uppstår betydande utsläpp av växthusgaser då mjölkkor är idisslare och producerar metan vid fodersmältningen. Detta är en naturlig och oundviklig process. Mjölkprodukter har dock en lägre klimatpåverkan än nötkött eftersom kon producerar mycket mer mjölk än kött under sin livstid. För ost t.ex. blir dock klimatpåverkan större än för exempelvis ägg, kyckling och gris (6-11 CO

Läs mer

2

e/kg ost).

En viktig aspekt för att minska metanutsläppen från mjölkproduktion är att arbeta för minskad dödlighet, ökad fruktsamhet samt minskad medicinering. Friska och fruktsamma mjölkkor innebär att de kan producera mjölk under lång tid. En mjölkko som är sjuk producerar dels mindre än en frisk ko, och om hon medicineras får mjölken inte levereras till mejeriet, d v s det blir mindre producerad mängd mjölk att slå ut växthusgasutsläppen på. Låg dödlighet hos kalvar, ungdjur och kor i kombination med god fruktsamhet innebär i regel också låg frekvens av veterinärbehandlingar. Djurskyddskrav i upphandling av mjölkprodukter bidrar till att förbättra djurhälsan hos mjölkkor.

Svenskarnas konsumtion av mejeriprodukter har på senare tid gått mot allt mer förädlade produkter. Konsumtionen av dryckesmjölk har dock minskat med konsumtionen av ost, yoghurt och fil ökar.

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Djurvälfärd
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Otrygga anställningsvillkor
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer

Omfattning

Konsumtionsmjölk och mjölkprodukter samt sammansatta produkter med ett mjölkinnehåll på minst 20 %. Exempel på produkter som omfattas av kriterierna:

 • Konsumtionsmjölk
 • Smör
 • Yoghurt
 • Cottage cheese 
 • Fil 
 • Grädde
 • Ost
 • Färskost

Föremålet för upphandlingen

Mjölk med miljö- och djurskyddskrav.

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Mar 2020
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Okt 2020