Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölk

English version

Information om ursprung hos mjölk och ägg kan vara upplysande för upphandlande myndigheter gällande produkten, t.ex. vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som gällt vid produktionen.

Teknisk specifikation KravID: 10889: 1

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

För sammansatta produkter med ett innehåll av äggråvara och/eller mjölkråvara över 20 % ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om vilket land råvaran är producerad och förädlad.

Förslag till bevis

  • Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. IP certifiering på Sigillnivå eller likvärdigt.
  • Information om ursprung i produktdatabas, märkning på produkten, följesedel eller likvärdigt.

Information om ursprung gäller rena produkter samt sammansatta produkter när så är lämpligt med avseende på huvudråvara och karaktärsråvara. Huvudråvara är den råvara som ingår i störst andel i en sammansatt produkt. Karaktärsråvara i en sammansatt produkt är den råvara som nämns i produktnamnet.

Ange i upphandlingsdokumentet specifikt vilka produkter som omfattas av kravet.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Genom EU:s regelverk finns det idag ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av ägg. En anläggningskod ska finnas stämplat på varje enskilt ägg.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Genom EU:s regelverk finns det idag ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av ägg. En anläggningskod ska finnas stämplat på varje enskilt ägg.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Genom EU:s regelverk finns det idag ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av ägg. En anläggningskod ska finnas stämplat på varje enskilt ägg.

  • KravID: 10889: 1
  • Versionsdatum: 2015-03-03
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.

Versionshistorik

2015-03-03: Specificerat mjölk och ägg innehåll över 20%.
2013-10-14:Ursprunglig version.