Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Produktundergrupp

Matbröd och kaffebröd

English version

Matbröd och kaffebröd kan ingå i fullsortimentsupphandlingar, men vid upphandling av färskt matbröd och kaffebröd sker detta ofta genom separata upphandlingar.  

Läs mer

Klimatpåverkan från bröd  uppgår till mellan 0,5 och 1 kg CO2-ekvivalenter per kg bröd, med undantag för bake-off-bröd  som ligger något högre men fortfarande under 1,5 kg CO2-ekvivalenter per kg bröd. Klimatpåverkan från råvaruproduktionen är det största enskilda bidraget i brödens livscykler, ca 50 - 70 %. Transporter står för det näst största bidraget för storskaliga industribröd, men en  mycket liten del för bröd med en regional marknad eller hembakat. Förpackningar svara för ca 10-15 % av klimatpåverkan, medan energianvändningen i bagerier endast står för en liten del.

Palmolja används i exempelvis kakor och friterade produkter. Produktion av denna världens viktigaste olja sker framför allt i Indonesien och Malaysia där extremt storskaliga plantager har lett till att artrik regnskog huggs ner och ersätts med oljepalmsodlingar. Det finns dock initiativ som arbetar för en mer hållbar produktion av palmolja.

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Spridning av GMO-modifierade växter
 • Spridning av genmodifierade organismer
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Omfattning

Matbröd och kaffebröd med ett innehåll av spannmål på minst 20 % av enskild vara, samt palmolja. Exempel på produkter som omfattas av kriterierna:

 • Bröd (hårt, mjukt färskt, mjukt fryst, bake off)
 • Kaffebröd

Föremålet för upphandlingen

Hållbar produktion av matbröd och kaffebröd

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Använd det kriterium eller de kriterier/nivåer som passar ert behov och era målsättningar.

Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas (t.ex. leverantörsförsäkran).