Miljömål

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Spridning av GMO-modifierade växter
  • Spridning av genmodifierade organismer
  • Otrygga anställningsvillkor

Produktundergrupp

Socker och ris

English version

I alla frukter, bär och grönsaker finns en blandning av vanligt socker, fruktsocker och druvsocker i varierande mängd. Sockerbetor och sockerrör innehåller extra mycket vanligt socker, varför dessa växter lämpar sig för sockertillverkning. 

Läs mer

Ris odlas normalt som en ettårig växt, men i tropiska områden kan den vara perenn och kan producera ris upp till 30 år. Ca 80 % av risodlingen sker i vattentäckta dammar som antingen är bevattnade eller försörjs med regnvatten. Knappt 10 % av risodlingen sker på höglänt mark, det vill säga under torra förhållanden. Vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan.

Vid odling och produktion av socker (från sockerrör) och ris som importeras till Sverige finns det risk för bristande arbetsvillkor. Upphandlande myndigheter kan efterfråga att leverantörer säkerställer att grundläggande arbetsvillkor efterlevs.

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Spridning av GMO-modifierade växter
  • Spridning av genmodifierade organismer
  • Otrygga anställningsvillkor

Omfattning

Socker och ris samt sammansatta produkter med ett innehåll av socker och ris på minst 20 % av enskild vara.

  • Socker (produkter av rör- och betsocker, sylt, saft, marmelad, läsk)
  • Ris

Föremålet för upphandlingen

Hållbart producerat socker och ris

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD