Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Information om ursprung - enkla produkter

English version

Information om ursprung kan vara upplysande för upphandlande myndigheter, t.ex. vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Spårbarhet är en förutsättning för att kunna spåra eventuella produktfel och för att kunna garantera att produkten uppfyller rätt kvalitet.

Teknisk specifikation KravID: 11010

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor

För icke-sammansatta produkter som består av endast en råvara, oblandad eller blandad med smakämnen, tillsatser eller liknande, ska följande skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan: 

 • I vilket land djuret är fött/kläckt, uppfött, slaktat och förädlat 
 • I vilket land ägget är producerat 
 • I vilket land mjölkråvaran är tillverkad 
 • I vilket land en vegetabilisk råvara är odlad

 • Certifieringssystem som uppfyller kravet

 • Information om ursprung i produktdatabas, märkning på produkten, följesedel eller liknande

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Kött: Genom EU:s regelverk finns from 2015 obligatoriska krav på ursprungsmärkning av nötkött, griskött, lammkött och fågel. Det rekommenderas därför att krav på information om ursprung följer samma principer som i förordning (EG) 178/2002 och (EG) 1337/2013 som reglerar obligatorisk ursprungsmärkning för kött.

Ägg: Genom EU:s regelverk finns det idag ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av ägg. En anläggningskod ska finnas stämplat på varje enskilt ägg.

Frukt och grönt: Ursprungsmärkning av färska och hela frukter och grönsaker ingår i EU:s handelsnormer genom förordning (EG) 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. Det betyder att produkter som sätts på den europeiska marknaden (även importerade varor) måste vara märkta med det land som produkterna har odlats i. Kraven har funnits sedan 1995 då Sverige blev medlemmar i EU och är idag väl kända inom branschen och av många konsumenter. Med ursprungsland avses det land där varorna odlats. För produkter med ursprung i ett EU-land ska namnet anges på ursprungslandets språk eller ett annat språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet. För andra produkter ska namnet anges på ett språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet.

EU: s ursprungsregler omfattar dock inte produkter som t.ex. är hackade eller tärnade. De omfattar inte heller potatis som har en särreglering som ej omfattar ursprungsmärkning.

Spannmål och socker: Inom EU finns det lagstadgade krav på spårbarhet för ett antal produktgrupper som honung, samt frukt och grönt. Diskussioner förs även om att införa obligatoriska krav på spårbarhet även för andra livsmedel, men det finns idag inte på spannmål eller socker.

Det finns idag system för spårbarhet för alla sorters livsmedel som har system som syftar till att ge information om enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företag som använder sig av sådana system får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Kött: Genom EU:s regelverk finns from 2015 obligatoriska krav på ursprungsmärkning av nötkött, griskött, lammkött och fågel. Det rekommenderas därför att krav på information om ursprung följer samma principer som i förordning (EG) 178/2002 och (EG) 1337/2013 som reglerar obligatorisk ursprungsmärkning för kött.

Ägg: Genom EU:s regelverk finns det idag ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av ägg. En anläggningskod ska finnas stämplat på varje enskilt ägg.

Frukt och grönt: Ursprungsmärkning av färska och hela frukter och grönsaker ingår i EU:s handelsnormer genom förordning (EG) 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. Det betyder att produkter som sätts på den europeiska marknaden (även importerade varor) måste vara märkta med det land som produkterna har odlats i. Kraven har funnits sedan 1995 då Sverige blev medlemmar i EU och är idag väl kända inom branschen och av många konsumenter. Med ursprungsland avses det land där varorna odlats. För produkter med ursprung i ett EU-land ska namnet anges på ursprungslandets språk eller ett annat språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet. För andra produkter ska namnet anges på ett språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet.

EU: s ursprungsregler omfattar dock inte produkter som t.ex. är hackade eller tärnade. De omfattar inte heller potatis som har en särreglering som ej omfattar ursprungsmärkning.

Spannmål och socker: Inom EU finns det lagstadgade krav på spårbarhet för ett antal produktgrupper som honung, samt frukt och grönt. Diskussioner förs även om att införa obligatoriska krav på spårbarhet även för andra livsmedel, men det finns idag inte på spannmål eller socker.

Det finns idag system för spårbarhet för alla sorters livsmedel som har system som syftar till att ge information om enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företag som använder sig av sådana system får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

Information om ursprung ger upphandlande myndigheter upplysningar om produkten, t.ex. för att veta vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som har gällt vid produktionen. Upphandlande myndighet och grossist kan anta att det aktuella landets kontrollfunktioner fungerat. Det finns även ett intresse för ursprungsfrågor hos den offentliga beställaren och slutkonsumenten. Därmed är informationen efterfrågad och tillhörande krav är således av vikt att tillgodose.

Kött: Genom EU:s regelverk finns from 2015 obligatoriska krav på ursprungsmärkning av nötkött, griskött, lammkött och fågel. Det rekommenderas därför att krav på information om ursprung följer samma principer som i förordning (EG) 178/2002 och (EG) 1337/2013 som reglerar obligatorisk ursprungsmärkning för kött.

Ägg: Genom EU:s regelverk finns det idag ett obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av ägg. En anläggningskod ska finnas stämplat på varje enskilt ägg.

Frukt och grönt: Ursprungsmärkning av färska och hela frukter och grönsaker ingår i EU:s handelsnormer genom förordning (EG) 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. Det betyder att produkter som sätts på den europeiska marknaden (även importerade varor) måste vara märkta med det land som produkterna har odlats i. Kraven har funnits sedan 1995 då Sverige blev medlemmar i EU och är idag väl kända inom branschen och av många konsumenter. Med ursprungsland avses det land där varorna odlats. För produkter med ursprung i ett EU-land ska namnet anges på ursprungslandets språk eller ett annat språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet. För andra produkter ska namnet anges på ett språk som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet.

EU: s ursprungsregler omfattar dock inte produkter som t.ex. är hackade eller tärnade. De omfattar inte heller potatis som har en särreglering som ej omfattar ursprungsmärkning.

Spannmål och socker: Inom EU finns det lagstadgade krav på spårbarhet för ett antal produktgrupper som honung, samt frukt och grönt. Diskussioner förs även om att införa obligatoriska krav på spårbarhet även för andra livsmedel, men det finns idag inte på spannmål eller socker.

Det finns idag system för spårbarhet för alla sorters livsmedel som har system som syftar till att ge information om enskilda artiklar, ytterförpackningar, pallar eller batcher. Företag som använder sig av sådana system får kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras.

 • KravID: 11010
 • Versionsdatum: 2015-03-01
 • Senast granskad: 2016-12-19
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.