Miljömål

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överutnyttjande av marktillgångar
  • Otrygga anställningsvillkor

Produktgrupp

Vegetabiliska fetter

English version

Matfetter är gjorda på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, olivolja, solrosolja eller smör. Från december 2015 finns krav på att innehållsförteckningen anger vilka råvaror som en matfettsprodukt innehåller. Generellt sett har vegetabiliska fetter lägre miljöpåverkan än animaliska fetter.  

Läs mer

Palmolja används många produkter som används dagligen. I livsmedel är palmolja speciellt vanligt i desserter, kaffebröd, kakor och friterade produkter. Produktion av denna världens viktigaste olja sker framför allt i Indonesien och Malaysia där storskaliga plantager har lett till att artrik regnskog huggs ner och ersätts med oljepalmsodlingar. Detta hotar djurlivet och den biologiska mångfalden i områden med oersättliga naturvärden. 

Palmoljan fyller dock en unik funktion för att ersätta transfetter och odlingen är en viktig inkomst för många småbrukare. Det finns internationella initiativ som arbetar för en mer hållbar produktion av palmolja.

Föremålet för upphandlingen

Hållbart producerade vegetabiliska fetter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överutnyttjande av marktillgångar
  • Otrygga anställningsvillkor

Tillämpningsanvisningar

Kriterier för vegetabiliska fetter tidigare kopplade till produktgrupp spannmål och socker, tydliggörs i specifik produktgrupp. För bakgrund se kap 3.5 i Förstudie spannmålsprodukter och socker.

Använd det kriterium eller de kriterier passar ert behov, målsättningar och uppföljningsförmåga. Ange i ditt upphandlingsdokument specifikt vilka produkter som ska uppfylla kravet, och var noga med att informera dig om marknadstillgång. Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat som ska lämnas.