Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Produktgrupp

Margarin och oljor

English version

Matfetter är gjorda på en blandning av olika fetter, till exempel rapsolja, olivolja, solrosolja eller smör. Från december 2015 finns krav på att innehållsförteckningen anger vilka råvaror som en matfettsprodukt innehåller. Generellt sett har vegetabiliska fetter lägre miljöpåverkan än animaliska fetter.  

Läs mer

Palmolja används många produkter som används dagligen. I livsmedel är palmolja speciellt vanligt i desserter, kaffebröd, kakor och friterade produkter. Produktion av denna världens viktigaste olja sker framför allt i Indonesien och Malaysia där storskaliga plantager har lett till att artrik regnskog huggs ner och ersätts med oljepalmsodlingar. Detta hotar djurlivet och den biologiska mångfalden i områden med oersättliga naturvärden. 

Palmoljan fyller dock en unik funktion för att ersätta transfetter och odlingen är en viktig inkomst för många småbrukare. Det finns internationella initiativ som arbetar för en mer hållbar produktion av palmolja.

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Otrygga anställningsvillkor

Omfattning

Enkla och sammansatta produkter med ett råvaruinnehåll på minst 20% av vegetabiliskt fett

Exempel på produkter som omfattas av kriterierna:

 • Bordsmargarin
 • Olivolja
 • Rapsolja
 • Solrosolja
 • Matolja

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD