Exempel på olika miljö­lednings­system eller standarder

EMAS

EMAS är en frivillig EU-förordning för miljöstyrning och miljörevision med syfte att minska organisationens miljöbelastning. EMAS baseras på kraven i ISO 14001, men innehåller även krav om en öppen och granskad miljöredovisning. EMAS inbegriper även att man ska beakta underleverantörernas miljöpåverkan, det vill säga inköpens roll.

I den lista över miljöaspekter som ska beaktas nämns särskilt:

  • leverantörers miljöpåverkan
  • att de betydande miljöaspekterna i samband med inköpsförfarande identifieras.

EMAS på Naturvårdsverkets webbplats

EMAS-förordningen

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard med syfte att minska organisationens miljöbelastning. Standarden innehåller inga absoluta krav eller mått på miljöprestanda och kan därmed tillämpas på de flesta typer av organisationer.

Basnivån för kraven i ISO 14001 är arbete med förebyggande av negativ miljöpåverkan och uppfyllande av nationell lagstiftning. Standarden ställer även krav på kontinuerligt arbete med mål och ständiga förbättringar av organisationens miljöpåverkan samt att organisationen styr och kontrollerar de miljöaspekter som bedömts ha stor miljöpåverkan.

ISO 14001 på ISO: s webbplats

Andra exempel

Andra exempel på miljöledningssystem som kräver certifiering av ackrediterade organ är BF9K och ledningssystemet FR2000.

Senast uppdaterad:

Relaterad information