Kriterieprocessen

Arbetet med att utveckla och förvalta upphandlingskriterier görs i tre olika processer:

  1. nyutveckling,
  2. revidering
  3. uppdatering.

Nyutveckling är arbete med ett nytt kriterieområde. Aktiv förvaltning kallas linjearbetet som genomförs för att hålla kriterier aktuella och uppdaterade. Det innefattar bland annat omvärldsbevakning, kommunikation, råd och stöd samt uppföljning av användning. Aktiv förvaltning kan leda till beslut om revidering eller uppdatering.

Kriterierna utarbetas i en expertgrupp i samarbete med centrala intressenter från såväl offentlig som privat sektor, exempelvis upphandlare, leverantörer, branschorganisationer, miljöorganisationer och myndigheter. Expertgruppen ska, om möjligt, arbeta fram krav i tre nivåer; bas, avancerad och spjutspetsnivå.

Kriterieprocessen illustrerad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information