Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker strukturerat i myndighetens kriterieprocess enligt den kriterieförvaltning som omfattar omvärldsbevakning, kommunikation, råd och stöd, uppföljning av användning och justering.

Förvaltningen beskrivs i kriterieprocessen och ligger till grund för beslut om en produktgrupp ska revideras eller uppdateras. Utöver förvaltningen beskrivs även nyutveckling, revidering och uppdatering av kriterier i kriterieprocessen.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Det är nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för samt de områden som har beslutats revideras eller uppdateras. Den löpande förvaltningen är en stor del av myndighetens arbete med hållbarhetskriterierna. Det är ett kontinuerligt arbete utan start och slut för alla kriterieområden och dessa finns därför inte med här.

Produktgrupp Status Planerad publicering
Läkemedel Kriterieutveckling pågår november 2018
Inomhusbelysning Kriterieutveckling pågår november 2018
Simhallar Kriterieutveckling pågår augusti 2018
Skolor och förskolor, nybyggnad Kriterieutveckling pågår december 2018
Skolor och förskolor, ombyggnad Kriterieutveckling pågår december 2018