Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla.

Här kan du läsa mer om vår kriterieprocess.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Överst visas den revidering och nyutveckling som pågår. Längre ner på sidan visas planering av revidering och översyn för 2019–2020 samt nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för.

Produktgrupp Status Planerad publicering
AV-produkter Hantering av externa synpunkter pågår april 2020
Vitvaror Hantering av externa synpunkter pågår april 2020
Städtjänster Hantering av externa synpunkter pågår april 2020
Drivmedel Nya kriterier publicerade mars 2020
Kött Planeras starta maj 2020 december 2020

Arbete med undergrupper eller kategorier

I vissa fall pågår arbetet inte med hela produktgruppen utan med några undergrupper eller kategorier. Dessa är:

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: nybyggnad

 • Övergripande energikriterier
 • Inomhusmiljö

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: ombyggnad

 • Inomhusmiljö

Simhallar, nyutveckling av hållbarhetskriterier

 • Byggnaden
 • Installationer (energianvändning)
 • Vattenrening

Kött

 • Nötkött
 • Naturbete nötkött
 • Griskött

Kriterieplanering 2019–2020

Nedan listar vi de revideringar och genomgångar av kriterier som planeras under 2020. Vi listar även vad som publicerats under 2019.

Översyn med planerad start 2020

 • Bygg och fastighet (produktgrupper ska planeras)
 • Livsmedel (produktgrupper ska planeras)
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)
 • Medicinteknisk utrustning (översyn utifrån uppdaterat medicintekniskt direktiv)
 • Utomhusbelysning
 • Textil
 • Datorer och bildskärmar
 • Leksaker och hobbymaterial

Publicerat 2019

 • Kaffe, te och kakao
 • Inomhusbelysning
 • Dokumenthanteringsprodukter
 • Kemtekniska produkter
 • Tvätt och textilservice
 • Flerbostadshus nybyggnad
 • Lokaler nybyggnad
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar
 • Medicinteknisk utrustning
 • Skolor, nybyggnad
 • Skolor, ombyggnad
 • Fisk och skaldjur
 • Läkemedel inom slutenvård
 • Fordon
 • Godstransporter (en mindre uppdatering)