Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla.

Här kan du läsa mer om vår kriterieprocess.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Överst visas den revidering och nyutveckling som pågår. Längre ner på sidan visas planering av revidering och översyn för 2019–2020 samt nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för.

Produktgrupp Status Planerad publicering
Kött Hantering av externa synpunkter pågår december 2019
Fordon Hantering av externa synpunkter pågår december 2019
Bad- och simanläggningar Hantering av externa synpunkter pågår januari 2020
Städtjänster Externa synpunkter t.o.m. 2019-12-16 mars 2020
Drivmedel Hantering av externa synpunkter pågår februari 2020
AV-produkter Hantering av externa synpunkter pågår februari 2020

Arbete med undergrupper eller kategorier

I vissa fall pågår arbetet inte med hela produktgruppen utan med några undergrupper eller kategorier. Dessa är:

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: nybyggnad

 • Övergripande energikriterier
 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: ombyggnad

 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Kött

 • Naturbete nöt
 • Gris

Kriterieplanering 2019–2020

Nedan listar vi de revideringar och genomgångar av kriterier som planeras under 2019 till och med 2020. Vi listar även vad som publicerats under 2019.

Publicerat 2019

 • Kaffe, te och kakao
 • Inomhusbelysning
 • Dokumenthanteringsprodukter
 • Kemtekniska produkter
 • Tvätt och textilservice
 • Flerbostadshus nybyggnad
 • Lokaler nybyggnad
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar
 • Medicinteknisk utrustning
 • Skolor, nybyggnad
 • Skolor, ombyggnad
 • Fisk och skaldjur

Översyn med planerad start 2019

 • Bygg och fastighet (vattenarmaturer och vattenanvändning, byggavfall och återvinning, luftfilter)
 • Livsmedel (kött (nöt-, gris och lamm), mjölk)
 • Läkemedel
 • Simhallar
 • Pappersprodukter
 • Träråvara (skogsbruk)
 • Städtjänster
 • AV-produkter
 • Fordon
 • Drivmedel
 • Vitvaror

Översyn med planerad start 2020

 • Bygg och fastighet (produktgrupper ska planeras)
 • Livsmedel (produktgrupper ska planeras)
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)
 • Medicinteknisk utrustning (undergrupper ska planeras)
 • Storkök
 • Utomhusbelysning
 • Kriterier med revideringsbehov efter genomgång 2019
 • Textil
 • Datorer och bildskärmar
 • Leksaker och hobbymaterial
 • Dryckes- och varuautomater