Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla.

Här kan du läsa mer om vår kriterieprocess.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Överst visas den revidering och nyutveckling som pågår. Längre ner på sidan visas planering av revidering och översyn för 2019–2020 samt nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för.

Produktgrupp Status Planerad publicering
Dokumenthanteringsprodukter Hantering av externa synpunkter pågår maj 2019
Flerbostadshus nybyggnad Kriterieutveckling pågår maj 2019
Lokaler nybyggnad Kriterieutveckling pågår maj 2019
Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll Kriterieutveckling pågår april 2019
Drivmedel Kriterieutveckling pågår maj 2019
Kött Kriterieutveckling pågår oktober 2019
Fisk och skaldjur Kriterieutveckling pågår juni 2019
Läkemedel Kriterieutveckling pågår april 2019
Medicintekniska förbrukningsartiklar Nya kriterier publicerade april 2019
Medicinteknisk utrustning Hantering av externa synpunkter pågår maj 2019
Bad- och simanläggningar Start externa synpunkter 9 maj juni 2019
Skolor, nybyggnad Kriterieutveckling pågår maj 2019
Skolor, ombyggnad Kriterieutveckling pågår maj 2019
Inomhusbelysning Nya kriterier publicerade februari 2019

I vissa fall pågår arbetet inte med hela produktgruppen utan med några undergrupper eller kategorier. Dessa är:

Medicinteknisk utrustning

 • Generella krav
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Autoklav
 • Röntgenutrustning
 • MR-kamera
 • Datortomograf
 • Hemodialysutrustning
 • Ultraljudsutrustning

Medicintekniska förbrukningsartiklar  

 • Infusionsaggregat
 • Tappningskatetrar
 • Trakealtuber

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor; nybyggnad

 • Övergripande energikriterier
 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor; ombyggnad

 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Kriterieplanering 20192020

I tabellerna nedan listar vi de revideringar och genomgångar som planeras under 2019 till och med 2020, samt vad som publicerats under 2019.

Revidering

Planerad start 2019

Genomgång

Planerad 2019

Publicerat 2019

Bygg och fastighet (vattenarmaturer och vattenanvändning, byggavfall och återvinning)

Vitvaror Kaffe, te och kakao

Livsmedel (kött (nöt-, gris och lamm), mjölk)

Elektricitet Inomhusbelysning

Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)

Luftfilter  

Medicinteknisk utrustning (undergrupper ska planeras)

 

Dryckes- och varuautomater  

Möbler

Måltidstjänster och catering  

Pappersprodukter 

Köks- och serveringsutrustning  

Träråvara (skogsbruk)

   

Städtjänster

   

Utomhusbelysning

   
AV-produkter    
Tvätt- och textilservice    

Revidering

Planerad start 2020

Genomgång

Planerad 2020

Bygg och fastighet (produktgrupper ska planeras)

Textil

Livsmedel (produktgrupper ska planeras)

Datorer och bildskärmar

Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)

Leksaker och hobbymaterial

Medicinteknisk utrustning (undergrupper ska planeras)

 

 

Kriterier med revideringsbehov efter genomgång 2019