Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla.

Här kan du läsa mer om vår kriterieprocess.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Överst visas den revidering och nyutveckling som pågår. Längre ner på sidan visas planering av revidering och översyn för 2019–2020 samt nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för.

Produktgrupp Status Planerad publicering
Drivmedel Nya kriterier publicerade juli 2019
Kött Kriterieutveckling pågår november 2019
Läkemedel Kriterieutveckling pågår september 2019
Bad- och simanläggningar Nya kriterier publicerade juni 2019
Fisk och skaldjur Nya kriterier publicerade juni 2019

Arbete med undergrupper eller kategorier

I vissa fall pågår arbetet inte med hela produktgruppen utan med några undergrupper eller kategorier. Dessa är:

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: nybyggnad

 • Övergripande energikriterier
 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor: ombyggnad

 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Kriterieplanering 2019–2020

Nedan listar vi de revideringar och genomgångar av kriterier som planeras under 2019 till och med 2020. Vi listar även vad som publicerats under 2019.

Publicerat 2019

 • Kaffe, te och kakao
 • Inomhusbelysning
 • Dokumenthanteringsprodukter
 • Kemtekniska produkter
 • Tvätt och textilservice
 • Flerbostadshus nybyggnad
 • Lokaler nybyggnad
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar
 • Medicinteknisk utrustning
 • Skolor, nybyggnad
 • Skolor, ombyggnad

Översyn med planerad start 2019

 • Bygg och fastighet (vattenarmaturer och vattenanvändning, byggavfall och återvinning, luftfilter)
 • Livsmedel (kött (nöt-, gris och lamm), mjölk)
 • Läkemedel
 • Simhallar
 • Pappersprodukter
 • Träråvara (skogsbruk)
 • Städtjänster
 • AV-produkter
 • Fordon
 • Drivmedel
 • Vitvaror

Översyn med planerad start 2020

 • Bygg och fastighet (produktgrupper ska planeras)
 • Livsmedel (produktgrupper ska planeras)
 • Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)
 • Medicinteknisk utrustning (undergrupper ska planeras)
 • Storkök
 • Utomhusbelysning
 • Kriterier med revideringsbehov efter genomgång 2019
 • Textil
 • Datorer och bildskärmar
 • Leksaker och hobbymaterial
 • Dryckes- och varuautomater