Pågående kriteriearbete

Upphandlingsmyndigheten har ett ständigt pågående arbete med hållbarhetskriterierna. Detta arbete sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla.

Här kan du läsa mer om vår kriterieprocess.

Nedan listas det pågående kriteriearbetet. Överst visas den revidering och nyutveckling som pågår. Längre ner på sidan visas planering av revidering och översyn för 2018–2020 samt nya produktområden som myndigheten utvecklar kriterier för.

Produktgrupp Status Planerad publicering
Dokumenthanteringsprodukter Kriterieutveckling pågår februari 2019
Flerbostadshus nybyggnad Kriterieutveckling pågår mars 2019
Lokaler nybyggnad Kriterieutveckling pågår mars 2019
Storkök Kriterieutveckling pågår april 2019
Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll Kriterieutveckling pågår april 2019
Persontransporter Kriterieutveckling pågår januari 2019
Drivmedel Kriterieutveckling pågår januari 2019
Godstransporter Kriterieutveckling pågår januari 2019
Fisk och skaldjur Kriterieutveckling pågår januari 2019
Kaffe, te och kakao Kriterieutveckling pågår januari 2019
Läkemedel Kriterieutveckling pågår februari 2019
Medicintekniska förbrukningsartiklar Nya kriterier publicerade december 2018
Medicinteknisk utrustning Kriterieutveckling pågår mars 2019
Inomhusbelysning Kriterieutveckling pågår februari 2019
Simhallar Start externa synpunkter 30 sep februari 2019
Skolor och förskolor, nybyggnad Kriterieutveckling pågår december 2018
Skolor och förskolor, ombyggnad Kriterieutveckling pågår december 2018

I vissa fall pågår arbetet inte med hela produktgruppen utan med några undergrupper eller kategorier. Dessa är:

Medicinteknisk utrustning

 • Generella krav
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Autoklav
 • Röntgenutrustning
 • MR-kamera
 • Datortomograf
 • Medicinska frysar
 • Hemodialysutrustning

Medicintekniska förbrukningsartiklar  

 • Infusionsaggregat
 • Tappningskatetrar
 • Trakealtuber

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor; nybyggnad

 • Övergripande energikriterier
 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Flerbostadshus och lokaler, Skolor och förskolor; ombyggnad

 • Fuktsäkerhet
 • Inomhusmiljö

Kriterieplanering 20182020

I tabellerna nedan listar vi de revideringar och genomgångar som planeras under 2018 till och med 2020, samt vad som publicerats under 2018.

Revidering

Planerad start 2018

Genomgång

Planerad 2018

Publicerat

2018

  Vitvaror

Värmeförlusttal

Flerbostadshus, lokaler, skolor och förskolor

 

AV-produkter Engångstextilier för sjuvården

 

  Medicinska handskar

 

  Datorer och bildskärmar

 

 

Kyckling och kalkon

Revidering

Planerad start 2019

Genomgång

Planerad 2019

Bygg och fastighet (produktgrupper ska planeras)

Storkök projektering

Livsmedel (produktgrupper ska planeras)

Elektricitet

Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planeras)

Luftfilter

Medicinteknisk utrustning (undergrupper ska planeras)

 

Dryckes- och varuautomater

Möbler

Vårdtjänster

Pappersprodukter

 

Tunga fordon

Träråvara (skogsbruk)

Däck

Städtjänster

Personbilar

Kriterier med revideringsbehov efter genomgång 2018

Lätta lastbilar

 

Utomhusbelysning

 

Måltidstjänster och catering

 

Köks- och serveringsutrustning

 

Revidering

Planerad start 2020

Genomgång

Planerad 2020

Bygg och fastighet (produktgrupper ska planeras)

Tvätt- och textilservice

Livsmedel (produktgrupper ska planeras)

Textil

Medicintekniska förbrukningsartiklar (undergrupper ska planerade)

Datorer och bildskärmar

Medicinteknisk utrustning (undergrupper ska planeras)

 

Leksaker och hobbymaterial

Kriterier med revideringsbehov efter genomgång 2019