Sjukvård och omsorg

English version

Hållbarhetskriterierna under produktområde sjukvård och omsorg ger stöd till de myndigheter, kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till bättre energiprestanda och minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten. Mer information om vårt arbete med upphandlingsstöd inom sjukvård och omsorg finns på vår temasida vård och omsorg.