Produktgrupp

Engångstextilier för sjukvården

Miljöaspekter

Omfattning

Dessa kriterier är avsedda för upphandling av engångstextilier till sjukvården och omfattar:

 • Operationstextil
  Engångsrockar
  Uppdukningsmaterial/Draperingsmaterial
  Munskydd
  Operationsmössor
  Operationsrockar (sterila)
 • Arbetskläder
  Icke-sterila avdelningskläder
 • Sänglinnen
 • Patientkläder
 • Besökskläder
 • Handdukar
 • Skyddsrockar

Läs gärna  kapitel 6 om "Engångstextilier jämfört med flergångstextilier" i Nordiska ministerrådet rådgivande guide till hållbar upphandling i hälso- och sjukvårdssektorn.

Ingående krav

Kvalificeringskrav
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Tilldelningskriterier
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD