Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Produktgrupp

Hemodialys vattenreningsanläggning

English version

Det finns 1200-1400 hemodialysapparater i Sverige och ca 2800 hemodialyspatienter som får ca 3 behandlingar per vecka. Per år blir detta ca 437000 behandlingar, där varje behandling kräver dialyskoncentrat och primingvätska med därtill tillhörande förpackningar, RO (reversed osmosis)-vatten (renat vatten) och slangset. RO-vattnet återvinns och behandlas i en vattenreningsanläggning som tillhör hemodialysen. Betydande miljöaspekter för vattenreningsanläggningen är mediaförbrukning såsom vattenförbrukning och kemikalieförbrukning. Kriterierna har beaktat miljöbelastning vid användning, underhåll och demontering/kassering av utrustning.

Miljöaspekter

  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar

Omfattning

Dessa kriterier omfattar vattenreningsanläggningen till hemodialys.

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Tilldelningskriterier
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD